WIDOCZNY oznacza BEZPIECZNY

Zdjęcie przedstawia odblaskowe misie

W tym roku, wzorem lat ubiegłych, nasi strażnicy z referatu ds. profilaktyki społecznej będą kontynuowali akcję „Bezpieczna droga do szkoły”, skierowaną głownie do uczniów klas 1, 2 i 3 szkół podstawowych w Luboniu oraz rozpoczętą pod koniec 2021 roku nową akcję „Projekt – Bezpieczeństwo”, skierowaną do klas starszych i młodzieży, przy współpracy z Policją, Ochotniczą Strażą Pożarną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. [Czytaj więcej…→]

21 total views, 3 views today

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń – grudzień 2021 r.

Zdjęcie przedstawia napis STRAŻ MIEJSKA

Działania wynikające z COVID-19:

A. Kontrola w środkach komunikacji miejskiej – wykonano 8 kontroli w zakresie przestrzegania obostrzeń związanych z COVID-19 w środkach komunikacji miejskiej.

B. Kontrola spokoju w rejonie punktu szczepień, kontrola stosowania się do zaleceń – wykonano 26 działań. [Czytaj więcej…→]

22 total views, no views today

Podarunek z serca dla Hospicjum

W tym roku, już po raz drugi, nasi strażnicy miejscy uczestniczyli w akcji „Podarunek z serca” i przekazali zebrane dary dzieciom z Hospicjum Domowego przy ul. Bednarskiej 4 w Poznaniu.

Inicjatywę zbiórki rozpoczęli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu. Zaangażowali się w nią nie tylko nasi strażnicy, ale również mieszkańcy Lubonia, przynosząc potrzebne produkty do komendy Straży Miejskiej, Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu.

Składamy serdecznie podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym i deklarujemy, że w przyszłym roku również włączymy się w tę piękną charytatywną akcję, bo przecież #WartoPomogać

Straż Miejska Miasta Luboń

Zdjęcie przedstawia paczki podarowane dla hospicjum [Czytaj więcej…→]

22 total views, 1 views today

Wraki – podsumowanie roku 2020/2021

Zdjęcie przedstawia wraki samochodów na lawecie

Dobiega końca drugi etap usuwania pojazdów z przestrzeni publicznej naszego miasta, które posiadają znamiona wraków.

W ramach akcji „Parkuj z głową” odzyskaliśmy kolejne miejsca parkingowe dla naszych mieszkańców. Wiele z pojazdów stwarzało realne niebezpieczeństwo poprzez wystające ostre elementy, ograniczenie widoczności lub wyciek płynów eksploatacyjnych do gleby. [Czytaj więcej…→]

42 total views, no views today

Zdjęcie przedstawia pojemnik na nakrętki

Każda forma pomocy innym jest ważna, dlatego nasi strażnicy na początku roku 2021 dołączyli do akcji zbierania nakrętek. Udało się zebrać dwa duże worki.

Oczywiście zbieramy dalej!

A dziś te zebrane oddajemy do Centrum Organizacji Pozarządowych w Luboniu przy ul. Sikorskiego 3, skąd zostaną przekazane Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga”.

Jednocześnie przypominamy, że przy Centrum Organizacji Pozarządowych oraz przy Ośrodku Kultury znajdują się kosze w kształcie serc na plastikowe nakrętki.

 

Jesteśmy i działamy dla was!

Straż Miejska Miasta Luboń

24 total views, no views today

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń – listopad 2021 r.

Działania wynikające z COVID-19:

 1. Kontrola w środkach komunikacji miejskiej – wykonano 33 kontrole w zakresie przestrzegania obostrzeń związanych z COVID-19 w środkach komunikacji miejskiej. Obecnie kontrole te są kontynuowane w ramach wspólnych działań Straży Miejskiej z Policją oraz Zarządem Transportu Miejskiego.
 2. Kontrola spokoju w rejonie punktu szczepień, kontrola stosowania się do zaleceń – wykonano 11 działań oraz ponad 200 kontroli osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji w ramach wspólnych patroli Straży Miejskiej i Policji.

[Czytaj więcej…→]

45 total views, no views today

Wolontariat – „Podarunek z serca”

Informacja o akcji charytatywnej "Podarunek z serca"

17 total views, no views today

Dodatkowe patrole Straży Miejskiej

Zdjęcie przedstawia funkcjonariusza straży miejskiej podczas kontroli w autobusie

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19, Straż Miejska wprowadziła dodatkowe patrole na terenie miasta. Nasi strażnicy wspierają działania Policji w zakresie przeprowadzania kontroli: osób przebywających na kwarantannie i w izolacji, punktów szczepień i punktu pobierania wymazów oraz przestrzegania obostrzeń w obiektach handlowych i miejscach publicznych.

Od początku października 2021 roku Straż Miejska dołączyła do programu Zarządu Transportu Miejskiego i wzorem innych straży z powiatu poznańskiego, wspólnie z pracownikami ZTM, kontroluje pasażerów w środkach komunikacji miejskiej pod kątem wywiązywania się z obowiązku zakrywania nosa i ust.

Apelujemy do Państwa, a zwłaszcza do dzieci i młodzieży, aby nie zapominać o zakładaniu maseczki ochronnej w komunikacji miejskiej i aby zakładać ją prawidłowo. Zachowujmy bezpieczny dystans i stosujmy się do obostrzeń po to, aby nie narażać siebie i innych na izolację, która odbija piętno na relacjach społecznych, powoduje brak kontaktu z rówieśnikami, brak możliwości wyjścia na place zabaw czy też swobodnego poruszania się w przestrzeni publicznej.

Jesteśmy i działamy dla Was!
Również w komunikacji miejskiej!

Łukasz Kołcz
Komendant Straży Miejskiej w Luboniu

37 total views, no views today

Kontrole palenisk w okresie grzewczym 2021/2022

Zdjęcie przedstawia piec

Mając na uwadze jakość powietrza, którym oddychamy, Referat ds. ochrony środowiska Straży Miejskiej, przy współpracy z dzielnicowymi rejonu, przywraca stałe kontrole palenisk w okresie grzewczym 2021/2022. [Czytaj więcej…→]

81 total views, no views today

Kontrole palenisk na terenie miasta

Zdjęcie przedstawia drona podczas lotu

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych mieszkańców, również to związane z jakością środowiska, w którym żyjemy i jakim oddychamy powietrzem oraz biorąc pod uwagę fakt, że rozpoczął się już sezon grzewczy w naszym mieście, referat ds. Ochrony Środowiska Straży Miejskiej Miasta Luboń przy ścisłej współpracy z Wydziałem Planowania, Rozwoju i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, w tym roku po raz pierwszy rozpoczął akcję kontroli jakości powietrza na terenie miasta z użyciem drona.

Tym samym, nad naszymi domami pojawił się dron z odpowiednio przystosowanym aparatem do pomiaru i analizy następujących związków chemicznych:

 • HCI – chlorowodór,
 • CH2O – formaldehyd,
 • LZO – lotne związki organiczne,
 • Pył zawieszony PM1, PM2,5 PM10,
 • NH3 – amoniak.

Oprócz planowanych działań z użyciem drona nasi strażnicy będą pobierać próbki popiołu z przeznaczeniem do analizy oraz każdorazowo reagować w przypadku uzasadnionego zgłoszenia o podejrzeniu spalania niewłaściwego paliwa lub odpadów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, każdorazowo będą wyciągane konsekwencje prawne z wnioskiem do sądu włącznie. W tym roku, strażnicy są również wyposażeni w czujnik do pomiaru wilgotności drewna wykorzystywanego do ogrzewania domów i mieszkań.

Przypominamy również o obowiązku składania deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw. Ułatwi to nam wszystkim pracę i pomoże skutecznie zmierzyć się z trucicielami. Deklaracje można składać przez internet https://zone.gunb.gov.pl/ przy użyciu profilu zaufanego lub w wersji papierowej w Urzędzie Miasta. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 61 813 19 86 oraz pod adresem mailowym: straz.miejska@lubon.pl. Zachęcamy do współpracy również w zakresie ochrony środowiska i jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy.

Jesteśmy i działamy dla Was!
Ekopatrol Straży Miejskiej
Dzielnicowi i Komendant SM Łukasz Kołcz

Zdjęcie przedstawia strażników miejskich podczas kontroli z użyciem drona

Zdjęcie przedstawia strażników miejskich podczas kontroli z użyciem drona Zdjęcie przedstawia strażników miejskich podczas kontroli z użyciem drona

37 total views, no views today

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń – październik 2021 r.

Działania wynikające z COVID-19:

A. Kontrola w środkach komunikacji miejskiej – wykonano 22 kontrole

B. Kontrola spokoju w rejonie punktu szczepień, kontrola stosowania się do zaleceń i kontrola osób na kwarantannie – wykonano 10 działań. [Czytaj więcej…→]

41 total views, no views today

Projekt – Bezpieczeństwo

Zdjęcie przedstawia strażników miejskich i młodzież szkolną stojących przy alejce

Kontynuując akcję „Bezpieczna droga do szkoły”, w której nasi strażnicy z referatu ds. profilaktyki społecznej Straży Miejskiej Miasta Luboń wspólnie z policjantami Komisariatu Policji w Luboniu przeszkolili w sposób praktyczny ponad 1000 dzieci ze wszystkich lubońskich szkół, jak należy zachowywać się na przejściu dla pieszych w drodze do szkoły oraz na co zwrócić szczególną uwagę, aby być bezpiecznym. [Czytaj więcej…→]

60 total views, 1 views today

Bukiet czerwonych róż

47 total views, no views today

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń – wrzesień 2021 r.

Zdjęcie przedstawia samochód Straży Miejskiej
Działania wynikające z COVID-19 – wykonano 10 działań.

Działania prewencyjne:
A. Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji / patrol pieszy / pieszo – rowerowy – wykonano 122 kontrole

B. Kontrola placów zabaw – wykonano 66 kontroli

C. Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 93 kontrole

D. Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – wykonano 146 kontroli

E. Patrol szkolny – wykonano 78 patrol

F. Asysta z pracownikami Policji i Urzędu Miasta – wykonano 14 asyst
[Czytaj więcej…→]

63 total views, no views today

Akcja „Parkuj z głową”

Zdjęcie przedstawia wrak samochodu

Kontynuujemy akcję usuwania wraków z przestrzeni publicznej naszego miasta w ramach akcji „Parkuj z głową”. Tym samym, od stycznia do dziś, nasi strażnicy w wyniku prowadzenia czynności służbowych usunęli lub doprowadzili do usunięcia przez właściciela 59 pojazdów, posiadających znamiona wraku. Obecnie prowadzone są czynności służbowe wobec kolejnych 7 pojazdów.

Przypominamy, że w ubiegłym roku podjęliśmy czynności wobec 77 pojazdów, posiadających znamiona wraków, które w rezultacie zostały usunięte z przestrzeni publicznej.

Jeśli mają Państwo informację o takich pojazdach na terenie miasta, prosimy o kontakt. Informacja ta zostanie przekazana dzielnicowym do dalszej realizacji.

Jesteśmy i działamy dla Was!
Straż Miejska Miasta Luboń

60 total views, no views today

Zdjęcie przedstawia laurki wykonane przez dzieci

Strażnicy miejscy dziękują za laurki i rysunki wykonane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 z okazji 30-lecia istnienia Straży Miejskiej w Luboniu. [Czytaj więcej…→]

88 total views, 2 views today

Plakat dot. festynu służb mundurowych

57 total views, no views today

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w sierpniu 2021 r.

Zdjęcie przedstawia napis STRAŻ MIEJSKA

Działania wynikające z COVID-19:

A. Kontrola spokoju w rejonie punktu szczepień i patrol COVID-19 – wykonano 4 kontroli

Działania prewencyjne:
A. Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji / patrol pieszy / pieszo – rowerowy – wykonano 57 kontroli

B. Kontrola placów zabaw – wykonano 67 kontroli
C. Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 79 kontroli
D. Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – wykonano 81 kontroli           E. Asysta z pracownikami Policji i Urzędu Miasta – wykonano 7 asyst
[Czytaj więcej…→]

119 total views, 1 views today

Zdjęcie przedstawia strażników miejskich

Od 1 lipca, podobnie jak w roku ubiegłym, rozpoczął działalność Wakacyjny Patrol Straży Miejskiej.

Naszym zadaniem jest przede wszystkim kontrola miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie miasta. Zatem pojawiamy się na placach zabaw, boiskach sportowych, w rejonie szkół, jak również w parkach i skwerach. Pojawiamy się również tam, gdzie gromadzi się młodzież a miejsca te bynajmniej nie są do tego przeznaczone.  [Czytaj więcej…→]

103 total views, no views today

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w lipcu 2021 r.

zdjęcie przedstawia strażnika miejskiego

Działania wynikające z COVID-19:

A. Kontrola spokoju w rejonie punktu szczepień i patrol COVID-19 – wykonano 9 kontroli

[Czytaj więcej…→]

106 total views, no views today

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w czerwcu 2021 r.

Radiowóz

Działania wynikające z COVID-19:

A. Kontrola spokoju w rejonie punktu szczepień i patrol COVID-19 – wykonano 4 kontrole

[Czytaj więcej…→]

135 total views, no views today

Zdjęcie przedstawia dzieci przechodzące przez przejście dla pieszych z policjantem i strażnikiem miejskim

Referat ds. profilaktyki społecznej przy współpracy z Komisariatem Policji w Luboniu zrealizował projekt „Bezpieczny spacer – bezpieczna droga do szkoły”, w ramach którego nasi strażnicy i policjanci przeprowadzili prelekcje na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przy szkołach.

Wakacje przed nami, czas na podsumowanie naszych działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas ostatniego półrocza. Nasi strażnicy – dzielnicowi oraz z Referatu ds. profilaktyki społecznej przez ten cały czas patrolowali rejon szkół tak, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży. W naszej ocenie oraz w opinii rodziców dzieci uczęszczających do lubońskich szkół, poziom bezpieczeństwa wzrósł. Nie znaczy to jednak, że jest już idealnie. Dlatego nasze działania przy współpracy z lubońską Policją będą oczywiście kontynuowane i rozszerzane w zależności od potrzeb i aktualnej sytuacji.

Podsumowując, w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku wykonaliśmy 170 patroli szkolnych w godzinach od 7.45 – 8.15 oraz patroli popołudniowych w rejonie szkół, w ramach działań prewencyjnych.

W kwietniu 2021 roku, patrol szkolny nie był realizowany ze względu na wprowadzone zdalne nauczanie w szkołach:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 – 43 patroli,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 – 13 patroli,
 • Szkoła Podstawowa nr 3/Zespół Szkół – 44 patrole,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 – 37 patroli,
 • Szkoła Podstawowa nr 5 – 33 patroli.

Od początku prowadzenia akcji – tj. od  2018 roku do chwili obecnej, oprócz realizowanych patroli szkolnych w godzinach porannych oraz patroli w rejonie szkół w godzinach popołudniowych i wieczornych wykonaliśmy 558 patroli. W tym:

 • 2018 rok – 46 patroli,
 • 2019 rok – 139 patroli,
 • 2020 rok – 203 patrole,
 • 2021 rok – do dnia 28.06 –  170 patroli.

Referat ds. profilaktyki społecznej przy współpracy z Komisariatem Policji w Luboniu zrealizował projekt „Bezpieczny spacer – bezpieczna droga do szkoły”, w ramach którego nasi strażnicy i policjanci przeprowadzili 29 prelekcji na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przy szkołach. Zajęcia polegały na praktycznej nauce poruszania się w obrębie niebezpiecznych przejść dla pieszych oraz w zakresie bezpieczeństwa przy szkole,  także bezpiecznej jazdy rowerem czy hulajnogą. Podczas prelekcji omawiane były również podstawowe znaki drogowe oraz przykłady niebezpiecznych zdarzeń w obrębie szkół oraz miejsc wypoczynku. W projekcie „Bezpieczna droga do szkoły” wzięło udział 48 klas ze wszystkich lubońskich – publicznych szkół wraz ze swoimi wychowawcami.  W sumie nasi funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji przeprowadzili 29 prelekcji na temat bezpieczeństwa przy szkołach, w których uczestniczyło 1000 dzieci z klas O i 1–3 wszystkich pięciu lubońskich szkół publicznych.

Tym samym:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 – 18 czerwca 2021 r. – 65 przeszkolonych dzieci z  klasy 0 i 1,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 – 15 – 16 czerwca 2021 r. – 175 przeszkolonych dzieci z klas 1–3,
 • Szkoła Podstawowa nr 3/Zespół Szkół – czerwiec 2020 r. – 250 przeszkolonych dzieci z klas 0 oraz 1-4,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 – 14 maj 2021 r. – 180 przeszkolonych dzieci z klas 1 – 3,
 • Szkoła Podstawowa nr 5 – 2 czerwca 2021 r. oraz 23 – 24 czerwiec 2021 r. – 330  przeszkolonych dzieci z klas 1 -3.

Podsumowanie – 1000 dzieci przeszkolonych z klas 0 i 1-3 / 29 prelekcji / 8 dni działań w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” / 5 Szkół w Luboniu/ 5 funkcjonariuszy Straży Miejskiej z Referatu ds. profilaktyki społecznej Straży Miejskiej w Luboniu oraz 2 policjantów z Komisariatu Policji w Luboniu.

W ramach prowadzonej akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przez naszych strażników miejskich zostało rozdysponowanych dzieciom i młodzieży ponad 600  opasek odblaskowych z alarmowym numerem telefonu do Straży Miejskiej. Opaski te były rozdawane zarówno podczas patrolu szkolnego, jak również w trakcie zajęć praktycznych podczas realizacji projektu „Bezpieczna droga do szkoły”. Również w ramach akcji „Patrol szkolny” oraz projektu „Bezpieczna droga do szkoły” wystosowaliśmy apel do rodziców o rozwagę podczas przywożenia i odbierania dzieci ze szkoły. Apel ten został odczytany na naszej stronie 302 razy. A ponadto i przede wszystkim został przekazany przez dyrektorów szkół poprzez platformę edukacyjną wszystkim rodzicom, jak również opublikowany we wszystkich lubońskich mediach internetowych i papierowych. Za co bardzo serdecznie dziękujemy.

Zarówno „Patrol Szkolny”, jak i projekt „Bezpieczna droga do szkoły” będą kontynuowane od września 2021 r. również dla klas starszych w nieco innej formie – dopasowanej do wieku i możliwości. Natomiast sprawdzeniem skuteczności naszego działania była przeprowadzona ankieta wśród rodziców oraz pracowników szkoły na temat bezpieczeństwa przy szkole i podejmowanych działań przez Straż Miejską w ramach patroli szkolnych. W ankiecie tej wzięło udział 359 osób – rodziców i pracowników wszystkich lubońskich szkół, gdzie aż 43.5 % osób ankietowanych stwierdziło, że bezpieczeństwo przy szkołach wzrosło. Ankieta, którą przeprowadziliśmy skierowana była do wszystkich rodziców, również rodziców dzieci i młodzieży klas starszych, których dzieci najczęściej już samodzielnie przychodzą lub dojeżdżają do szkoły.

Przypomnijmy, że celem naszych działań podczas patrolu szkolnego jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży. To dla nas priorytet, dlatego nasze działania w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym będą skierowane przede wszystkim na realizację podstawowych celów:

a. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do szkoły,
b. usprawnienia ruchu drogowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przy wysiadaniu z pojazdów w drodze do szkoły,
c. reagowania na łamanie przepisów drogowych w zakresie miejsc z zakazem zatrzymywania się i postoju,
d. reagowania na stwarzanie zagrożenia przez pojazdy w obrębie szkoły, w zakresie przekraczania dozwolonej prędkości,
e. pomoc przy przeprowadzaniu dzieci i młodzieży przez niebezpieczne przejścia dla pieszych w obrębie szkół, zwłaszcza w miejscach gdzie nie funkcjonuje sygnalizacja świetlna lub jest wyłączona,
f. kontrola rejonu szkoły pod kątem możliwości pojawiania się osób zagrażających bezpieczeństwu dzieci i młodzieży,
g. analiza sytuacji w obrębie szkół oraz opracowanie propozycji nowych rozwiązań komunikacyjnych w celu poprawienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Na czas wakacji życzymy wszystkim dzieciom i młodzieży przede wszystkim wypoczynku oraz bezpieczeństwa, prosząc o rozwagę i zdrowy rozsądek. Będziemy czuwać nad waszym bezpieczeństwem podczas „Patrolu Wakacyjnego”, a od września ponownie podczas „Patrolu Szkolnego” . Do zobaczenia  w nowym roku szkolnym – wypoczywajcie!

Jesteśmy i działamy dla was!
Łukasz Kołcz 
Komendant Straży Miejskiej
wraz ze strażnikami Referatu ds. profilaktyki społecznej 

Pogadanka przed szkołą

Zdawanie na kartę rowerową

Pogadanka z Policją i Strażą Miejską

101 total views, no views today

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Drodzy Mieszkańcy,

przypominamy, że na mocy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków 1 lipca 2021r. rozpoczyna funkcjonowanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, która docelowo ma stać się narzędziem do poprawy jakości powietrza i walki ze smogiem. Zebrane w niej informacje mają dać podstawę do faktycznego rozpoznania problemów związanych z źródłami zanieczyszczenia powietrza.

W związku z powyższym 1 lipca 2021r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków odpowiednio w terminie:

 • 12 miesięcy dla budynków istniejących,
 • 14 dni dla budynków nowo powstałych.

Deklaracje będą zawierały informacje:

– imię i nazwisko właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby

– adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepłą lub źródło spalania paliw;

– informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;

– opcjonalnie numer telefonu oraz adres e-mail właściciela lub zarządcy.

Złożenie deklaracji będzie możliwe:

 • w formie elektronicznej przez internet na stronie https://zone.gunb.gov.pl z wykorzystaniem profilu zaufanego,
 • w formie papierowej w Urzędzie Miasta (osobiście lub pocztą),

Deklaracje są dostępne na stronie https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

Obowiązek dotyczy źródeł ciepła, źródeł energii elektrycznej oraz źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW.

Za niezłożenie w terminie deklaracji może grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń, przy czym złożenie deklaracji po terminie możliwe jest w ramach czynnego żalu.

Szczegóły na stronie: http://lubon.pl/news/content/3483

Ulotka Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków Ulotka Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków Ulotka Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

122 total views, no views today

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w maju 2021 r.

Zdjęcie przedstawia napis STRAŻ MIEJSKA

Działania wynikające z COVID-19:

A.Kontrola osób na kwarantannie i w izolacji – wykonano 3 kontrole, w wyniku czego skontrolowano ok. 300 osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji

B. Kontrola stosowania się do zaleceń i patrol COVID-19 – wykonano 3 kontrole

[Czytaj więcej…→]

135 total views, no views today

Dzień Dziecka

Zdjęcie przedstawia strażników miejskich podczas festynu z okazji Dnia Dziecka

Za nami Dzień Dziecka, pierwszy, na którym mogliśmy wspólnie spotkać się na świeżym powietrzu, zachowując zasady bezpieczeństwa. W tym dniu nasi strażnicy Przemek, Marlena oraz Olek i Ania czuwali nad bezpieczeństwem bawiących się dzieci na miejskich placach zabaw podczas zorganizowanych przez Urząd Miasta Luboń animacji i zabaw. Było radośnie i przede wszystkim bezpiecznie! Bo przecież bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze.

Jesteśmy i działamy dla was!
Straż Miejska Miasta Luboń

Zdjęcie przedstawia osoby biorące udział w festynie z okazji Dnia Dziecka

136 total views, no views today

Straż Miejska i Policja dla seniorów

Zdjęcie przedstawia osoby obecne na prelekcji w temacie zagrożeń bezpieczeństwa osób starszych dla seniorów w Senior-Wigor w Luboniu

Mając na uwadze bezpieczeństwo osób starszych, dziś wspólnie z lubońską Policją nasi strażnicy z referatu ds. profilaktyki społecznej Straży Miejskiej Miasta Luboń przeprowadzili prelekcję na temat zagrożeń bezpieczeństwa osób starszych dla seniorów z Senior-Wigor w Luboniu.

W bardzo miłej atmosferze rozmawialiśmy i przestrzegaliśmy przed tym, co może przytrafić się każdemu z nas, w oparciu o własne doświadczenia i wiedzę.

Podczas spotkania nasi seniorzy otrzymali rożnego rodzaju materiały informacyjne dotyczące bezpieczeństwa oraz informatory dotyczące ochrony środowiska, no i oczywiście nasze odblaskowe opaski z numerem telefonu do Straży Miejskiej, jak również nasze magiczne ołówki.

Dziękujemy za spotkanie. Będziemy widywać się częściej.

Jesteśmy i działamy dla was!

Straż Miejska Miasta Luboń

159 total views, no views today

Zagrożenie ASF

Ulotka dotycząca ASF [Czytaj więcej…→]

130 total views, no views today

Akcja „Bezpieczna droga do szkoły”

Zdjęcie przedstawia dzieci przechodzące przez przejście dla pieszych z policjantem i strażnikiem miejskim

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci, które po długiej przerwie powróciły do szkoły, Straż Miejska Miasta Luboń wraz z Policją kontynuuje akcję profilaktyczną „Bezpieczna droga do szkoły”. Jej celem jest edukacja najmłodszych poprzez uczenie właściwych postaw, przekazywanie w jaki sposób powinny zachować się na skrzyżowaniu w drodze do szkoły oraz podczas powrotu do domu.

Tym razem spotkaliśmy się z dziećmi z klas I-III Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu. Razem, w prawidłowy sposób przechodziliśmy przez przejście dla pieszych, wskazując, co może stanowić niebezpieczeństwo. Rozmawialiśmy na temat bezpiecznej jazdy rowerem czy hulajnogą. Zwracaliśmy uwagę, gdzie należy szukać pomocy w przypadku zagrożenia oraz omawialiśmy podstawowe znaki drogowe.

Na koniec zawarliśmy umowę: „dzieci zrobią wszystko, aby bezpiecznie, zgodnie z przepisami poruszać się pieszo, rowerem lub hulajnogą w drodze do szkoły, a my – Straż Miejska i Policja – zrobimy wszystko, aby zapewnić im bezpieczeństwo nie tylko przy szkołach.”

W akcji uczestniczyło 180 dzieci z klas I-III wraz ze swoimi wychowawcami. Każdy z uczestników prelekcji otrzymał od naszych strażników odblaskową opaskę z numerem telefonu do Straży Miejskiej. Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” była przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego na świeżym powietrzu przed budynkiem szkoły i będzie kontynuowana w kolejnych szkołach w Luboniu.

Pogadanka przed szkołą Pogadanka przed szkołą

267 total views, no views today

Czy opłaca się wywozić śmieci do lasu? Zdecydowanie nie!

Zdjęcie przedstawia nielegalne wysypisko odpadówZdjęcie przedstawia uprzątnięty teren

Czy opłaca się wywozić śmieci do lasu? Zdecydowanie nie!

Przekonał się o tym kolejny już mieszkaniec Lubonia, który pozostawił swoje śmieci w lesie i został za to ukarany mandatem.

[Czytaj więcej…→]

191 total views, no views today

Ptaki – wskazówki dla mieszkańców

Dzikie kaczki

Co zrobić gdy znajdziemy na terenie Lubonia osłabionego, rannego ptaka?

Jeżeli widzisz ptaka, wymagającego pomocy człowieka nie zabieraj go sam do domu, zadzwoń do Straży Miejskiej nr tel. 61 8 131 986.

Zranionego lub chorego ptaka, który wymaga pomocy weterynaryjnej Straż Miejska dostarczy do Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu tzw. Azylu Ptasiego. [Czytaj więcej…→]

218 total views, no views today