Ulotka dot ptaków

Ulotka dot ptaków

3 total views, no views today

„Podarunek z serca”

Serce na dłoniach

Szkoła Podstawowa nr 5 w Luboniu wraz ze Strażą Miejską Miasta Luboń, Ośrodkiem Kultury oraz Centrum Organizacji Pozarządowych kolejny raz ruszą ze zbiórką „Podarunek z serca”.

Organizujemy zbiórkę na rzecz Hospicjum Domowego dla Dzieci.

Celem zbiórki jest wsparcie małych podopiecznych oraz ich rodzeństwa. [Czytaj więcej…→]

10 total views, no views today

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń – luty 2023 r.


Działania prewencyjne:
A. Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji / patrol pieszy – wykonano 58 kontroli

B. Kontrola placów zabaw – wykonano 78 kontroli [Czytaj więcej…→]

17 total views, 2 views today

Parkuj na swoim!

Ulotka informacyjna - Parkuj na swoim!

17 total views, no views today

Silne porywy wiatru 17-18.02.2023 r.

Drodzy Mieszkańcy, w związku z informacją IMGW o możliwości wystąpienia w piątek i w sobotę silnego wiatru ze stopniem drugim, zwracamy się z apelem o zabezpieczenie posesji, materiałów budowlanych oraz ogrodzeń terenu budowy, by nie stwarzać zagrożenia dla ruchu pieszego oraz samochodowego.
Straż Miejska Miasta Luboń

30 total views, no views today

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń – styczeń 2023 r.

Pojazd Straży Miejskiej

Działania prewencyjne:
A. Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji / patrol pieszy – wykonano 53 kontrole

B. Kontrola placów zabaw – wykonano 66 kontroli

C. Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 87 kontroli [Czytaj więcej…→]

54 total views, no views today

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

 

Szanowni Państwo,

sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 

 

Wyciąg z przepisów karnych:

  • kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane),
  • kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane).

 

Warszawa, listopad 2022 r.

34 total views, no views today

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń – grudzień 2022 r.

zdjęcie przedstawia strażnika miejskiego
Działania prewencyjne:
A. Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji / patrol pieszy, rowerowy – wykonano 28 kontroli

B. Kontrola placów zabaw – wykonano 55 kontroli
C. Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 30 kontroli
D. Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – wykonano 35 kontroli [Czytaj więcej…→]

65 total views, no views today

Zasady bezpiecznego stosowania fajerwerków

fajerwerki

Straż Miejska Miasta Luboń przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa użytkowania fajerwerków, oraz o regulacjach prawnych związanych z odpalaniem fajerwerków!

Pamiętaj !

– sprzedaż fajerwerków lub petard nieletnim jest przestępstwem, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2

– kupując fajerwerki wybieraj sprawdzonych i rzetelnych sprzedawców

– przy zakupie sprawdź czy opakowanie nie jest uszkodzone, a na nim znajduje się instrukcja obsługi w języku polskim oraz znak literowy NWP

– sprzedaż fajerwerków powinna odbywać się na stoiskach z obsługą oraz powinny one być  podawane klientowi przez uprawnionego sprzedawcę

– stoisko musi być wyposażone w sprzęt gaśniczy

– fajerwerki należy przechowywać w miejscach suchych. [Czytaj więcej…→]

72 total views, no views today

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń – listopad 2022 r.

Zdjęcie przedstawia napis STRAŻ MIEJSKA

Działania prewencyjne:
A. Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji / patrol pieszy, rowerowy – wykonano 32 kontrole

B. Kontrola placów zabaw – wykonano 59 kontroli

C. Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 54 kontrole [Czytaj więcej…→]

77 total views, no views today

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń – październik 2022 r.

Straż Miejska

Działania prewencyjne:
A. Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji / patrol pieszy, rowerowy – wykonano 29 kontroli

B. Kontrola placów zabaw – wykonano 55 kontroli
C. Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 33 kontrole
D. Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – wykonano 34 kontroli

E. Patrol szkolny – wykonano 45 patroli

F. Patrol łączony / asysta – wykonano 8 asyst
[Czytaj więcej…→]

147 total views, no views today

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń – wrzesień 2022 r.

Zdjęcie przedstawia samochód Straży Miejskiej

Działania prewencyjne:
A. Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji / patrol pieszy, rowerowy – wykonano 60 kontroli

B. Kontrola placów zabaw – wykonano 62 kontrole
C. Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 37 kontroli
D. Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – wykonano 48 kontroli

E. Patrol szkolny – wykonano 74 patrole

F. Patrol łączony / asysta – wykonano 7 asyst [Czytaj więcej…→]

139 total views, no views today

Dzieci podczas spotkania w OSP

W dniu dzisiejszym, tj. 13.09.2022 strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu zaprosili inne służby do udziału w prelekcji na temat „Zadania służb dla społeczeństwa w ramach ogólnorozumianego bezpieczeństwa”.

Straż Miejską reprezentowała strażnik Anna Graczyk, która wręczyła uczestnikom spotkania drobne upominki, a uczestnikami prelekcji byli uczniowie z klas drugich i trzecich  Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie – każde spotkanie i rozmowa na temat bezpieczeństwa z dziećmi i młodzieżą jest bardzo ważna, widzimy to codziennie podczas patroli szkolnych.

 

Jesteśmy i działamy dla was !

Straż Miejska Miasta Luboń

Dzieci podczas spotkania w OSP

89 total views, no views today

Apel Straży Miejskiej do dzieci, młodzieży i rodziców

Patrol szkolny

 

Rozpoczął się rok szkolny 2022/2023 i dzieci szczęśliwie wróciły do nauki stacjonarnej.

Straż Miejska codziennie patroluje rejon szkół w Luboniu zarówno w godzinach porannych, jak i popołudniowych.

Ponadto, wzorem lat ubiegłych, będą realizowane w tym roku szkolnym przez naszych strażników akcje i programy edukacyjno-profilaktyczne, takie jak „Bezpieczna droga do szkoły”, „Widoczny oznacza bezpieczny” oraz „Projekt – Bezpieczeństwo”. Już dziś zachęcamy do udziału – o szczegółach akcji poinformujemy niebawem.

To co jednak najważniejsze, to bezpieczeństwo, dlatego bardzo prosimy o to abyście pamiętali o kilku ważnych zasadach:

– rower przeprowadzajcie przez przejście dla pieszych i zawsze obserwujcie otoczenie drogi,

– chcąc przejść przez przejście dla pieszych, gdzie nie ma sygnalizacji świetlnej, starajcie się przechodzić grupą w kilka osób równocześnie – usprawnia to ruch samochodów, ale przede wszystkim grupa kilku osób jest bardziej widoczna dla kierowcy,

– przechodźcie przez przejście dla pieszych wyłącznie na zielonym świetle, zachowując czujność i rozwagę,

– nie wbiegajcie na drogę, aby zdążyć przed dzwonkiem – Wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze,

– starajcie  się mieć na sobie, w miejscu widocznym, elementy odblaskowe a najlepiej kamizelkę odblaskową (zwłaszcza jesienią i zimą),

– jadąc na rowerze, hulajnodze lub innym jednośladzie zachowujcie szczególną ostrożność, pamiętając o odpowiedniej prędkości, kasku ochronnym i odblaskach,

– wysiadajcie  z samochodu w miejscach do tego przeznaczonych oraz po stronie chodnika,

– zwracajcie szczególną uwagę na samochody, które cofają na parkingu, chcą wjechać lub wyjechać – pamiętajcie, że kierowca ma ograniczone pole widzenia i może Was nie zauważyć,

– wysiadajcie z pojazdów sprawnie, ale rozważnie, tak aby dać tą samą możliwość innym dzieciom, które również zmierzają do szkoły,

– kiedy widzicie coś lub kogoś, kto budzi Wasz niepokój lub zachowuje się dziwnie – natychmiast poinformujcie strażników, nauczycieli lub rodziców,

– nie rozmawiajcie z obcymi i nigdy nie przyjmujcie od nich prezentów.

Codziennie będziemy czuwać nad Waszym bezpieczeństwem, a z okazji nowego roku szkolnego życzymy uśmiechu i radości na każdy dzień nauki.
Jesteśmy i działamy dla Was!
Komendant Straży Miejskiej Miasta Luboń

Łukasz Kołcz

wraz ze strażnikami

109 total views, no views today

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń – sierpień 2022 r.

Działania prewencyjne:
A. Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji / patrol pieszy, rowerowy – wykonano 73 kontrole

B. Kontrola placów zabaw – wykonano 70 kontroli
C. Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 106 kontroli
D. Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – wykonano 76 kontroli

E. Patrol łączony / asysta – wykonano 4 asysty

[Czytaj więcej…→]

125 total views, no views today

Wspólny patrol brzegów Warty

Uczestnicy patrolu na łodzi

W dniu dzisiejszym tj. 11 sierpnia 2022 r. odbył się wspólny patrol brzegów Warty na odcinku miasta Luboń. W patrolu brali udział strażacy Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariusze Komisariatu Policji z Lubonia oraz strażnicy Straży Miejskiej Miasta Luboń. [Czytaj więcej…→]

617 total views, 1 views today

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń – lipiec 2022 r.

Pojazd Straży Miejskiej

Działania prewencyjne:
A. Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji / patrol pieszy, rowerowy – wykonano 58 kontroli

B. Kontrola placów zabaw – wykonano 62 kontrole
C. Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 51 kontroli
D. Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – wykonano 67 kontroli [Czytaj więcej…→]

165 total views, 1 views today

Porzucone rowery

Zdjęcie przedstawia rower Zdjęcie przedstawia rower

Straż Miejska Miasta Luboń informuje, że w dniu 23 lipca 2022 r. przy ulicy Dworcowej znaleziono rowery, które zostały zabezpieczone i są do odbioru w budynku Straży Miejskiej przy ul. Dworcowej 1 w Luboniu w godzinach urzędowania.

140 total views, 1 views today

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń – czerwiec 2022 r.

Działania prewencyjne:
A. Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji / patrol pieszy, rowerowy – wykonano 44 kontrole

B. Kontrola placów zabaw – wykonano 94 kontrole
C. Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 56 kontroli
D. Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – wykonano 63 kontrole

E. Patrol szkolny – wykonano 37 patroli

F. Patrol łączony / asysta – wykonano 28 asyst [Czytaj więcej…→]

178 total views, no views today

Podsumowanie działań patrolu szkolnego i akcji profilaktycznych Referatu ds. profilaktyki społecznej Straży Miejskiej Miasta Luboń

Zdjęcie przedstawia strażników miejskich, policjantkę oraz dzieci podczas prelekcji w przedszkolu

Zakończył się rok szkolny 2021 / 2022, dzieci i młodzież doczekali się upragnionych wakacji i wypoczynku, który słusznie im się należy.

Tym samym zakończył się kolejny etap działań Patrolu Szkolnego Straży Miejskiej Miasta Luboń.

Czas zatem na podsumowanie. [Czytaj więcej…→]

220 total views, no views today

Eko-patrol / Eko-spacer

Zdjęcie przedstawia uczestników Eko-spaceru

W dniu 22.06.2022 r. już po raz drugi Referat ds. ochrony środowiska Straży Miejskiej Miasta Luboń zorganizował dla młodzieży Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu EKO-spacer.

EKO–spacer to nowa akcja Straży Miejskiej, której celem jest propagowanie dbania o naturalne środowisko oraz edukacja poprzez zabawę w otoczeniu pięknej przyrody.

Ideą jest nuka poprzez doświadczanie przyrody podczas spaceru. Ponadto na Eko-spacer zapraszani sią ciekawi ludzie, którzy na co dzień zajmują się dbaniem o przyrodę i  którzy równie ciekawie opowiadają o swojej pracy i pasji. [Czytaj więcej…→]

161 total views, no views today

Współpraca z WORD Poznań

Zdjęcie przedstawia strażników miejskich z przedstawicielką WORD Poznań

W maju br. Referat ds. profilaktyki społecznej Straży Miejskiej Miasta Luboń podjął współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Poznaniu. Celem współpracy jest wzbogacenie prelekcji o dodatkowe materiały informacyjne, poszerzające wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci i młodzieży z naszego miasta.

[Czytaj więcej…→]

221 total views, 1 views today

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń – maj 2022 r.

zdjęcie przedstawia strażnika miejskiego

Działania prewencyjne:
A. Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji / patrol pieszy, rowerowy – wykonano 81 kontroli

B. Kontrola placów zabaw – wykonano 103 kontrole

C. Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 61 kontroli

D. Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – wykonano 109 kontroli

E. Patrol szkolny – wykonano 52 patrole

F. Patrol łączony / asysta – wykonano 32 asysty [Czytaj więcej…→]

185 total views, no views today

Ptaki – wskazówki dla mieszkańców

Zdjęcie przedstawia pisklę sójki

Co zrobić gdy znajdziemy na terenie Lubonia osłabionego, rannego ptaka?

Jeżeli widzisz ptaka, wymagającego pomocy człowieka nie zabieraj go sam do domu, zadzwoń do Straży Miejskiej nr tel. 61 8 131 986.

Zranionego lub chorego ptaka, który wymaga pomocy weterynaryjnej Straż Miejska dostarczy do Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu tzw. Azylu Ptasiego. [Czytaj więcej…→]

180 total views, no views today

Sprzątanie Kocich Dołów

Zdjęcie przedstawia uczestników akcji sprzątania Kocich Dołów i worki z zebranymi śmieciami

Za nami kolejna akcja sprzątania.
W minioną niedzielę 22.05.2022 r. spotkaliśmy się na Kocich Dołach, gdzie w ciągu niespełna 3 godzin zebraliśmy 140 worków śmieci oraz odpady wielkogabarytowe.
W akcji wzięło udział ok. 100 osób w tym przedstawiciele: Ekopatrol Straży Miejskiej Miasta Luboń, Związek Strzelecki „Strzelec” – Jednostka strzelecka z Lubonia , Szczep ZHP Żabikowo im. hm. Kazimierza Grendy, [Czytaj więcej…→]

124 total views, no views today

Zdjęcie przedstawia porzucone śmieci Zdjęcie przedstawia uprzątnięty teren

Po raz kolejny, w wyniku czynności prowadzonych przez strażników z Referatu ds. ochrony środowiska Straży Miejskiej Miasta Luboń, został ujawniony właściciel porzuconych odpadów, ukarany mandatem i zobowiązany do uprzątnięcia terenu.

Zapraszamy do współpracy z Ekopatrolem – działajmy na rzecz ochrony środowiska razem!

 

Jesteśmy i działamy dla was!

Straż Miejska Miasta Luboń [Czytaj więcej…→]

187 total views, no views today

WIDOCZNY oznacza BEZPIECZNY

Zdjęcie przedstawia strażnika miejskiego z grupą przedszkolaków przy radiowozie

W środę i w czwartek 11 i 12 maja br. nasi strażnicy Ania i Olek z Referatu ds. profilaktyki społecznej przeprowadzili prelekcje dla 3- i 4-latków z Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” nt. służby strażnika miejskiego oraz bezpieczeństwa dzieci na drodze.

W ramach przeprowadzonych prelekcji strażnicy opowiedzieli o swoim zawodzie oraz charakterystycznych cechach munduru i wyposażenia. [Czytaj więcej…→]

195 total views, no views today

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń – kwiecień 2022 r.

Zdjęcie przedstawia napis STRAŻ MIEJSKA
Działania prewencyjne:
A. Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji / patrol pieszy, rowerowy – wykonano 83 kontrole

B. Kontrola placów zabaw – wykonano 63 kontrole
C. Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 57 kontroli
D. Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – wykonano 72 kontrole [Czytaj więcej…→]

197 total views, 1 views today

Życzenia świąteczne

Kartka z życzeniami świątecznymi

200 total views, no views today

Wiosenne porządki

Zdjęcie przedstawia niezagospodarowany teren z trawą, drzewami i ścieżką, przy której leżą śmieci Zdjęcie przedstawia niezagospodarowany, wysprzątany teren z trawą, drzewami i ścieżką

To ile śmieci zalega w lasach w całej Polsce – przeraża.

Przeraża również bezmyślność ludzi, którzy zamiast oddawać odpady do miejsca, które jest do tego przeznaczone – wywożą je do lasu, na pola albo bezmyślnie pozostawiają komuś pod domem.

W Luboniu ten problem również istnieje, na szczęście nie na taką skalę, jak w przypadku innych miast. [Czytaj więcej…→]

214 total views, no views today