Działania Straży Miejskiej w zakresie ochrony środowiska

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców oraz ochronę środowiska, Straż Miejska podejmuje szereg działań, które ukierunkowane są na kontrolę i nadzór nad miejscami potencjalnie  niebezpiecznymi.
Eliminacja zagrożeń oraz kontrola miejsc, w których zagrożenia te mogą wystąpić to podstawowe zadanie Straży Miejskiej. [Czytaj więcej…→]

173 total views, 2 views today

Kontrole placów zabaw

Straż Miejska codziennie w godzinach pracy  przeprowadza stałe kontrole placów zabaw oraz miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży. Kontrole te są prowadzone pod kątem ewentualnych uszkodzeń urządzeń oraz śmieci [Czytaj więcej…→]

31 total views, 1 views today

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń styczeń 2020

W styczniu 2020 Straż Miejska Miasta Luboń wykonała 638 różnego rodzaju działań i interwencji na terenie miasta Luboń.

Przeprowadzono 25 patroli szkolnych pod kontem zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do szkoły, ponadto przeprowadzono ocenę tego typu działań w oparciu o informacje i spostrzeżenia uzyskane od dyrekcji i pracowników szkół, rodziców i uczniów. Uzyskane informacje pomogą w lepszym realizowaniu działań patrolowych w obrębie lubońskich szkół. [Czytaj więcej…→]

40 total views, no views today

Patrol szkolny

Na podstawie wcześniejszych działań tego typu oraz opinii nauczycieli, dyrekcji lubońskich szkół, jak również rodziców i dzieci realizujemy stałe kontrole przy szkołach w godzinach największego natężenia ruchu tj. od 7.45 do 8.15. Przeprowadzamy również patrole w godzinach popołudniowych zwłaszcza w okresie jesień – zima, gdy szybciej robi się ciemno. [Czytaj więcej…→]

123 total views, no views today

Czipowanie psów

[Czytaj więcej…→]

30 total views, no views today

Dzikie zwierzęta w mieście

34 total views, no views today

Podstawowym zadaniem Straży Miejskiej jest ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, kontrola ruchu drogowego, zabezpieczenie miejsca wypadku czy też współdziałanie z innymi służbami w zakresie ratowania życia i zdrowia. Te i inne zadania można podsumować stwierdzeniem – służba dla drugiego człowieka. [Czytaj więcej…→]

136 total views, no views today

Pożar sadzy w kominie

W dniu 16.01.br.  do  Straży Miejskiej wpłynęło zgłoszenie o zadymieniu przy ulicy Uroczej w Luboniu. Patrol niezwłocznie udał się we wskazane  miejsce, gdzie strażnicy miejscy stwierdzili zapalenie się sadzy w kominie na jednej z [Czytaj więcej…→]

67 total views, 1 views today

Tegoroczny odbiór choinek

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że odbiór choinek na terenie miasta Luboń odbędzie się 28 stycznia. Dodatkowo jest również możliwość samodzielnego dostarczenia choinek do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy ul. Niepodległości 11, od wtorku do piątku w godzinach 14:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00.

38 total views, 1 views today

40 total views, no views today

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń grudzień 2019

W miesiącu grudniu 2019 roku Straż Miejska Miasta Luboń wykonała 661 różnego rodzaju działań i interwencji na terenie miasta.

Zrealizowane patrole Straży Miejskiej:
wykonano 13 patroli łączonych i asysty z Policją,
– wykonano 26 patroli przy szkołach w godzinach przedpołudniowych ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do szkoły,
– przeprowadzono 201 kontroli ładu i porządku publicznego na terenie miasta ze szczególnym uwzględnieniem miejsc wypoczynku i zabawy dzieci i młodzieży,
– ponadto przeprowadzono kontrole
funkcjonalne urządzeń i sprzętu na placach zabaw. [Czytaj więcej…→]

66 total views, no views today

Planowane kontrole spalania styczeń-marzec 2020

– ul. Makuszyńskiego, ul. Brzechwy, ul. Wschodnia

– ul. Wojska Polskiego, ul. Staszica, ul. Szkolna

– ul. Konwaliowa, ul. Pszenna, ul. Jęczmienna [Czytaj więcej…→]

67 total views, no views today

Obchody 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

 

[Czytaj więcej…→]

84 total views, no views today

64 total views, no views today

Fajerwerki

Zadbajmy o to by koniec roku i początek nowego był dla nas wszystkich miły i bezpieczny.

Pamiętaj:

  • sprzedaż fajerwerków lub petard nieletnim jest przestępstwem, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, lub pozbawienia wolności do lat 2,

  • kupując fajerwerki wybieraj sprawdzonych i rzetelnych sprzedawców,

  • przy zakupie sprawdź czy opakowanie nie jest uszkodzone, a na nim znajduje się instrukcja obsługi w języku polskim, oraz znak literowy NWP (nie wymaga pozwolenia na nabycie, używanie i przechowywanie).

[Czytaj więcej…→]

67 total views, no views today

Bezpieczny spacer po mieście

 

W dniu dzisiejszym zrealizowany został nowatorski projekt Straży Miejskiej w Luboniu „Bezpieczny spacer po mieście”. Przy wsparciu funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Luboniu oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Kolei zorganizowana została wycieczka dla dzieci z klasy 3c Zespołu Szkół [Czytaj więcej…→]

91 total views, no views today

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń listopad 2019

W listopadzie Straż Miejska Miasta Luboń podjęła 834 różnego rodzaju działań i interwencji na terenie miasta.

Zrealizowane patrole Straży Miejskiej:
– wykonano 11 patroli łączonych z policją,
– wykonano 30 patroli przy szkołach w godzinach przedpołudniowych,
– przeprowadzono 197 kontroli ładu i porządku publicznego oraz na placach zabaw, w tym kontrole urządzeń,
[Czytaj więcej…→]

92 total views, no views today

Inicjatywa mieszkańców: Czysty Luboń – razem możemy więcej!

Sobota, 7 grudnia 2019, godz. 11:00 – 17:00
Organizatorzy: Asiaa Polak i Domi Nika

7 grudnia, w tę sobotę zapraszamy na społeczne sprzątanie wejścia do lasu od strony ulicy Armii Poznań za starymi Zakładami ziemniaczanymi. Wydarzenie jest oddolną inicjatywą mieszkanek i mieszkańców Lubonia, razem chcemy posprzątać ten teren leśny, aby spacery były przyjemne i bez konieczności patrzenia na śmieci, które szpecą Naszą Małą Ojczyznę. Pokażmy jak dbać o środowisko, naturę, która przyjmuje nas takimi jakimi jesteśmy, pozwala nam się dotlenić i zrelaksować. Zapraszamy wszystkie osoby chętne do pomocy.
Kiedy?: 7 grudnia o godzinie 11.00
Gdzie?: wejście do lasu za zakładami ziemniaczanymi od strony ulicy Armii Poznań
Co musisz zabrać ze sobą?: Chęci do wspólnej pracy. Rękawiczki i worki zapewni nam firma Kom-Lub, które będą czekały już na miejscu.
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

78 total views, no views today

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w październiku 2019


W miesiącu październiku Straż Miejska Miasta Luboń pod
jęła 711 różnego rodzaju działań i interwencji na terenie miasta.

Mandatami ukarano 11 osób.

Obecnie prowadzone są 23 sprawy o wykroczenie drogowe. [Czytaj więcej…→]

106 total views, 1 views today

Planowane kontrole spalania – listopad i grudzień 2019

ul. Szymanowskiego, ul. Kościelna, ul. Konarzewskiego, ul. Pułaskiego

ul. Kopernika, ul. Jagiełły

ul. Buczka, ul. Urocza, ul. Poprzeczna, ul. Wysoka [Czytaj więcej…→]

187 total views, no views today

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń we wrześniu 2019

W miesiącu wrześniu Straż Miejska Miasta Luboń podejmowała 645 różnego rodzaju interwencji. Strażnicy realizowali również interwencje wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji z Lubonia, podczas wspólnych patroli prewencyjnych. Od początku roku szkolnego zostały wzmożone patrole przy lubońskich placówkach oświatowych z uwagą na bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły oraz reagowanie na wszelkie zauważone nieprawidłowości. Łącznie wystawiliśmy 29 patroli przy szkołach. [Czytaj więcej…→]

140 total views, no views today

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w sierpniu 2019

Sierpień 2019 był dla nas miesiącem intensywnej pracy pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa dzieci wypoczywających w Luboniu. Dlatego też podstawowym zadaniem były dla nas częste kontrole placów zabaw, plaży miejskiej, Wzgórza Papieskiego [Czytaj więcej…→]

160 total views, no views today

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w lipcu 2019

W miesiącu lipcu 2019 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej wykonali łącznie 611 interwencji różnego rodzaju oraz nałożyli 31 mandatów. Straż Miejska Miasta Luboń ściśle współpracowała [Czytaj więcej…→]

187 total views, no views today

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w miesiącu czerwcu 2019

W miesiącu czerwcu 2019 roku strażnicy miejscy wykonali łącznie 490 różnego rodzaju interwencji. Wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Luboniu wystawiliśmy 5 łączonych patroli prewencyjnych w godzinach 6.00-14.00. [Czytaj więcej…→]

215 total views, no views today

Godziny pracy Straży Miejskiej w lipcu i sierpniu 2019

Godziny pracy Straży Miejskiej Miasta Luboń w lipcu i sierpniu 2019 r.:

poniedziałek – piątek 6:00-22:00

sobota 6:00-14:00

115 total views, no views today

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w maju 2019

W minionym miesiącu strażnicy miejscy wykonali w Luboniu łącznie 499 różnego rodzaju interwencji.

Rozpoczęliśmy wzorem lat minionych wspólne, łączone patrole z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Luboniu, których zasadniczym celem jest kontrola miejsc publicznych, gdzie najczęściej [Czytaj więcej…→]

257 total views, 1 views today

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w kwietniu 2019

Strażnicy miejscy w Luboniu na przestrzeni 30 dni kwietnia 2019 roku wykonali 547 różnego rodzaju interwencji.

Systematycznie dokonujemy kontroli miejsc gdzie najczęściej dochodzi do spożywania alkoholu.

Za wykroczenie z [Czytaj więcej…→]

344 total views, no views today

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w marcu 2019

W marcu 2019 roku strażnicy miejscy w Luboniu wykonali łącznie 695 różnego rodzaju interwencji.

Podobnie jak to było w minionych miesiącach duży nacisk [Czytaj więcej…→]

297 total views, no views today

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w lutym 2019

Strażnicy miejscy w Luboniu na przestrzeni 28 dni lutego wykonali łącznie 710 różnego rodzaju interwencji. Niestety, w dniu 19 lutego ok. 20:50 podczas patrolu potwierdziliśmy odnalezienie nieznanej osoby [Czytaj więcej…→]

301 total views, no views today

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w styczniu 2019

W pierwszym miesiącu 2019 roku strażnicy miejscy w Luboniu wykonali łącznie 662 różnego rodzaju interwencji. Trwający sezon grzewczy sprawia, [Czytaj więcej…→]

277 total views, 3 views today