Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń 1-31 stycznia 2024 r.

Zdjęcie przedstawia samochód Straży Miejskiej

Działania prewencyjne:
A. Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji / patrol pieszy– wykonano 60 kontroli

B. Kontrola placów zabaw – wykonano 134 kontrole
C. Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 81 kontroli
D. Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – wykonano 97 kontroli

E. Kontrole w rejonie szkół i przedszkoli – wykonano 177 kontroli

[Czytaj więcej…→]

Zdjęcie przedstawia auto długo nieużytkowane na lawecie

Informujemy, że Straż Miejska Miasta Luboń kontynuuje działania mające na celu usunięcie wraków i pojazdów długo nieużytkowanych z przestrzeni publicznej naszego miasta.
Od 2020 roku nasi funkcjonariusze usunęli lub doprowadzili do usunięcia przez właściciela 227 pojazdów, odzyskując w ten sposób miejsca parkingowe dla naszych mieszkańców.
Informacje o miejscach gdzie znajdują się wraki można kierować do Straży Miejskiej pod adres e-mail: straz.miejska@lubon.pl lub telefonicznie pod numer 618131986.
Każde zgłoszenie zostanie sprawdzone, a tam gdzie prawnie jest to możliwe i działanie jest zasadne, zostaną podjęte odpowiednie czynności.
Zachęcamy do współpracy.

PATROL SZKOLNY STRAŻY MIEJSKIEJ i PROFILAKTYKA – podsumowanie działań w 2023 roku

Zdjęcie przedstawia strażnika miejskiego oraz policjantkę i Sierżanta Pyrka podczas prelekcji w przedszkolu

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, Straż Miejska Miasta Luboń prowadzi działania mające na celu kontrolę przy szkołach i przedszkolach, jak również działania profilaktyczne i edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i seniorów. W naszych działaniach wspierają nas Komenda Miejska Policji w Luboniu oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu. Ściśle w tym zakresie współpracujemy również z dyrektorami lubońskich szkół i przedszkoli.

[Czytaj więcej…→]

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń 1-31 grudnia 2023 r.

Straż Miejska
Działania prewencyjne:
A. Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji / patrol pieszy– wykonano 27 kontroli

B. Kontrola placów zabaw – wykonano 71 kontroli

C. Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 75 kontroli

D. Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – wykonano 59 kontroli

E. Kontrole w rejonie szkół i przedszkoli – wykonano 54 kontroli [Czytaj więcej…→]

Podziękowania

Zdjęcie przedstawia podziękowania od WIOZ

Zasady bezpiecznego stosowania fajerwerków

Zdjęcie przedstawia wybuchające fajerwerki

Straż Miejska Miasta Luboń przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa użytkowania fajerwerków, oraz o regulacjach prawnych związanych z odpalaniem fajerwerków!

Pamiętaj !

– sprzedaż fajerwerków lub petard nieletnim jest przestępstwem, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2

– kupując fajerwerki wybieraj sprawdzonych i rzetelnych sprzedawców

– przy zakupie sprawdź czy opakowanie nie jest uszkodzone, a na nim znajduje się instrukcja obsługi w języku polskim oraz znak literowy NWP

– sprzedaż fajerwerków powinna odbywać się na stoiskach z obsługą oraz powinny one być  podawane klientowi przez uprawnionego sprzedawcę

– stoisko musi być wyposażone w sprzęt gaśniczy

– fajerwerki należy przechowywać w miejscach suchych.

Podczas używania wyrobów pirotechnicznych, należy pamiętać:

– przed użyciem przeczytajmy dokładnie instrukcję obsługi

– fajerwerki mogą być odpalane przez osoby dorosłe, nie będące pod wpływem alkoholu

– wyrobów pirotechnicznych nie wolno używać w pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażone na pożar

– nie należy używać niewybuchów oraz uszkodzonych materiałów pirotechnicznych

– jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić co się stało.

Straż Miejska Miasta Luboń informuje, iż używanie fajerwerków podlega ograniczeniu, o ile ich użycie może być zakwalifikowane jako czyn z art. 51 kodeksu wykroczeń, tj. jako czyn polegający na zakłócaniu spokoju, porządku lub ciszy nocnej. Przepis art. 51 k.w. nie zawiera ograniczeń czasowych – obowiązuje nieprzerwanie, cały rok.  W przypadku stwierdzenia wykroczenia polegającego na zakłócaniu spokoju i porządku publicznego, można zwrócić się o interwencję do Straży Miejskiej. Na sprawcę wykroczenia można nałożyć grzywnę w postaci mandatu karnego, lub skierować wniosek do Sądu Rejonowego. Do wyczerpania znamion wykroczenia, a tym samym podjęcia interwencji przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, wymagane jest zgłoszenie osoby, której przeszkadza hałas. W przypadku gdy strażnik miejski nie jest świadkiem wykroczenia, osoba zgłaszająca musi świadczyć przed Sądem.

Życzenia świąteczne

Zdjęcie przedstawia kartkę z życzeniami świątecznymi

Działania NURD

Zdjęcie przedstawia policjanta obsługującego drona

W dniu 20.12.2023 r. w Luboniu odbyła się wspólna akcja Policji i Straży Miejskiej z użyciem drona. Działania „NURD” (Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego) pod okiem drona mają na celu ograniczenie niebezpiecznych zdarzeń na drogach i poprawę świadomości kierowców dotyczącą zasad bezpiecznego poruszania się. [Czytaj więcej…→]

Kontrola palenisk na terenie miasta

Zdjęcie przedstawia strażnika miejskiego przy radiowozie oraz wzbijający się w powietrze dron

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego w naszym mieście, referat ds. Ochrony Środowiska Straży Miejskiej Miasta Luboń przy ścisłej współpracy z Wydziałem Planowania, Rozwoju i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta rozpoczął akcję kontroli jakości powietrza na terenie miasta z użyciem drona. [Czytaj więcej…→]

Podziękowania

Druk podziękowania z Hospicjum

Podarunek z serca dla Hospicjum

Zdjęcie przedstawia strażników miejskich podczas pakowania darów dla Hospicjum do radiowozu

W tym roku, po raz kolejny, nasi strażnicy miejscy uczestniczyli w akcji „Podarunek z serca” i przekazali zebrane dary dzieciom z Hospicjum Domowego przy ul. Bednarskiej 4 w Poznaniu.

W zbiórkę zaangażowali się nie tylko nasi strażnicy, ale również mieszkańcy Lubonia, przynosząc potrzebne produkty do komendy Straży Miejskiej, Przedszkola nr 5 „Weseli sportowcy”, Przedszkola nr 1, Szkoły Podstawowej nr 5 i Ośrodka Kultury w Luboniu.

Składamy serdecznie podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym i deklarujemy, że w przyszłym roku również włączymy się w tę piękną charytatywną akcję.

Straż Miejska Miasta Luboń

Zdjęcie przedstawia strażników miejskich podczas przekazywania darów dla Hospicjum

Paczuszka dla maluszka

Plakat Paczuszka dla maluszka

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń 1-30 listopada 2023 r.

Zdjęcie przedstawia samochód Straży Miejskiej

Działania prewencyjne:
A. Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji / patrol pieszy– wykonano 16 kontroli

B. Kontrola placów zabaw – wykonano 76 kontroli

C. Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 89 kontroli

D. Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – wykonano 105 kontroli

E. Kontrole w rejonie szkół i przedszkoli – wykonano 81 kontroli

[Czytaj więcej…→]

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń 1-31 października 2023 r.

Zdjęcie przedstawia napis STRAŻ MIEJSKA

Działania prewencyjne:
A. Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji / patrol pieszy– wykonano 71 kontroli

B. Kontrola placów zabaw – wykonano 139 kontroli
C. Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 87 kontroli
D. Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – wykonano 121 kontroli

E. Kontrole w rejonie szkół i przedszkoli – wykonano 134 kontrole

F. Wspólny patrol/asysta z Policją, pracownikami MOPS lub Urzędu Miasta – wykonano 3 asysty

[Czytaj więcej…→]

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń 1-30 września 2023 r.

zdjęcie przedstawia strażnika miejskiego

Działania prewencyjne:
A. Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji / patrol pieszy– wykonano 80 kontroi

B. Kontrola placów zabaw – wykonano 153 kontrole
C. Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 108 kontroli
D. Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – wykonano 172 kontrole

E. Kontrole w rejonie przedszkoli – wykonano 105 kontroli [Czytaj więcej…→]

Bezpieczna droga do szkoły

Patrol szkolny

Rozpoczął się rok szkolny 2023/2024 – czas zatem na przypomnienie  zasad obowiązujących w drodze do i ze szkoły.

Nasi Strażnicy Miejscy wzorem lat ubiegłych, również w tym roku będą patrolować rejony szkół w Luboniu w godzinach porannych oraz popołudniowych po to, aby zapewnić Wam bezpieczeństwo.

Pamiętajcie jednak że:

– rower przeprowadzajcie przez przejście dla pieszych i zawsze obserwujcie otoczenie drogi,

– chcąc przejść przez przejście dla pieszych, gdzie nie ma sygnalizacji świetlnej, starajcie się przechodzić grupą w kilka osób równocześnie – usprawnia to ruch samochodów, ale przede wszystkim grupa kilku osób jest bardziej widoczna dla kierowcy,

– przechodźcie przez przejście dla pieszych wyłącznie na zielonym świetle, zachowując czujność i rozwagę,

– nie wbiegajcie na drogę, aby zdążyć przed dzwonkiem – Wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze,

– starajcie się mieć na sobie, w miejscu widocznym, elementy odblaskowe a najlepiej kamizelkę odblaskową (zwłaszcza jesienią i zimą),

– jadąc na rowerze, hulajnodze lub innym jednośladzie zachowujcie szczególną ostrożność, pamiętając o odpowiedniej prędkości, kasku ochronnym i odblaskach,

– wysiadajcie  z samochodu w miejscach do tego przeznaczonych oraz po stronie chodnika,

– zwracajcie szczególną uwagę na samochody, które cofają na parkingu, chcą wjechać lub wyjechać – pamiętajcie, że kierowca ma ograniczone pole widzenia i może Was nie zauważyć,

– wysiadajcie z pojazdów sprawnie, ale rozważnie, tak aby dać tą samą możliwość innym dzieciom, które również zmierzają do szkoły,

– kiedy widzicie coś lub kogoś, kto budzi Wasz niepokój lub zachowuje się dziwnie – natychmiast poinformujcie strażników, nauczycieli lub rodziców,

– nie rozmawiajcie z obcymi i nigdy nie przyjmujcie od nich prezentów.

Codziennie będziemy czuwać nad Waszym bezpieczeństwem, a z okazji nowego roku szkolnego życzymy uśmiechu i radości na każdy dzień nauki.
Jesteśmy i działamy dla Was!
Komendant Straży Miejskiej Miasta Luboń

Łukasz Kołcz

wraz ze strażnikami

Akcja „Sprzątanie Świata”

Plakat dotyczący akcji Sprzątanie Świata

Szanowni Państwo,

z okazji 30. ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata serdecznie zapraszamy dnia 16 września 2023 r. w godz. 10.00-12.00 do wparcia sztabu „Miasto Luboń”. [Czytaj więcej…→]

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń 1-31 sierpnia 2023 r.

Działania prewencyjne:
A. Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji / patrol pieszy– wykonano 153 kontrole

B. Kontrola placów zabaw – wykonano 135 kontroli

C. Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 126 kontroli

D. Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – wykonano 177 kontroli [Czytaj więcej…→]

Poprawa bezpieczeństwa

Taśma odblaskowa na drzewie przy ulicy Dworcowej

Z inicjatywy Straży Miejskiej, przy wsparciu Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu Miasta, na terenie miasta Luboń zamontowane zostały specjalne taśmy odblaskowe, których zadaniem jest poprawienie  bezpieczeństwa i widoczności miejsc niebezpiecznych na terenie miasta – głównie w rejonie szkół.
Taśmy umieszczone są w taki sposób, aby nie szkodzić drzewom.
Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie, dotyczące lokalizacji miejsc potencjalnie niebezpiecznych.
Komendant Straży Miejskiej Miasta Luboń
Łukasz Kołcz
Taśma odblaskowa na drzewie przy ulicy Poniatowskiego
Taśma odblaskowa na drzewie przy ulicy Wojska Polskiego Taśma odblaskowa na drzewie przy ulicy Wojska Polskiego Taśma odblaskowa na drzewie przy ulicy Dworcowej

Wspólny patrol brzegów Warty

Wspólne zdjęcie uczestników patrolu

W dniu 30 sierpnia 2023 r. odbył się wspólny patrol brzegów Warty. W patrolu brali udział strażacy Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariusze Komisariatu Policji z Lubonia oraz strażnicy Straży Miejskiej Miasta Luboń. [Czytaj więcej…→]

Plakat Bezpieczne wakacje

Znaleziono plecak

Na placu zabaw przy ul. Jaśminowej znaleziono plecak. Właściciela zapraszamy po odbiór do siedziby Straży Miejskiej Miasta Luboń przy ul. Dworcowej 1.

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń 1-31 lipca 2023 r.

Działania prewencyjne:
A. Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji / patrol pieszy– wykonano 114 kontroli

B. Kontrola placów zabaw – wykonano 101 kontroli

C. Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 63 kontrole

D. Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – wykonano 110 kontroli
[Czytaj więcej…→]

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń 1-30 czerwca 2023 r.

Działania prewencyjne:
A. Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji / patrol pieszy– wykonano 76 kontroli

B. Kontrola placów zabaw – wykonano 110 kontroli
C. Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 62 kontrole [Czytaj więcej…→]

„Samoobrona kobiet – zaufaj wojsku” – bezpłatne treningi na Plaży Miejskiej

Plakat dotyczący bezpłatnych zajęć z instruktorami w zakresie samoobrony kobiet

Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji i Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje bezpłatne szkolenia z samoobrony dla dorosłych Polek. Szkolenia z doświadczonymi żołnierzami – instruktorami odbywać się będą w wybrane soboty i niedziele wiosną i latem w parkach miejskich, na plażach, w ośrodkach sportu i rekreacji na terenie całej Polski. [Czytaj więcej…→]

V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów

Obraz przedstawia okładkę broszury pt. "Co działa, aby zapobiec włamaniom do mieszkań"

W dniu 21 czerwca 2023 r. w ponad 20 państwach UE organizowany będzie V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów, którego celem jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zabezpieczenia domów i mieszkań przed włamaniami.

Szczegóły dot. kampanii dostępne są na stronie EUCPN (https://eucpn.org/).

 

Prelekcje w Szkole Podstawowej nr 2

Zdjęcie przedstawia materiały szkoleniowe dot prelekcji o zwierzętach

W dniach 13 i 14.06.2023 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Luboniu odbyły się prelekcje w klasach 5 oraz 6 dotyczące zwierząt jakie możemy spotkać w mieście. Poruszono tematy m. in. dzików w mieście, jak można pomagać zwierzętom, jak mądrze dokarmiać ptaki, oraz jak zachować się w przypadku zagrożenia ze strony zwierzęcia. [Czytaj więcej…→]

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń 1-31 maja 2023 r.

Zdjęcie przedstawia samochód Straży Miejskiej

Działania prewencyjne:
A. Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji / patrol pieszy– wykonano 46 kontroli

B. Kontrola placów zabaw – wykonano 104 kontrole

C. Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 49 kontroli [Czytaj więcej…→]

Ulotka dot ptaków

Ulotka dot ptaków

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń 1-30 kwietnia 2023 r.

Straż Miejska
Działania prewencyjne:
A. Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji / patrol pieszy– wykonano 43 kontrole

B. Kontrola placów zabaw – wykonano 98 kontroli
C. Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 60 kontroli
D. Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – wykonano 59 kontroli

E. Patrol szkolny – wykonano 118 patroli

F. Patrol łączony / asysta – wykonano 3 asysty [Czytaj więcej…→]