Łabędź przy torach kolejowych 30-09-2020 1

zdjęcie przestawia łabędzia siedzącego pomiędzy torami kolejowymi