image000004 a

Zdjęcie przedstawia dzieci przechodzące przez przejście dla pieszych z policjantem i strażnikiem miejskim

Zdjęcie przedstawia dzieci przechodzące przez przejście dla pieszych z policjantem i strażnikiem miejskim