AKTUALNOŚCI

Bukiet czerwonych róż

14 total views, 3 views today

październik 14, 2021  

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń – wrzesień 2021 r.

Zdjęcie przedstawia samochód Straży Miejskiej
Działania wynikające z COVID-19 – wykonano 10 działań.

Działania prewencyjne:
A. Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji / patrol pieszy / pieszo – rowerowy – wykonano 122 kontrole

B. Kontrola placów zabaw – wykonano 66 kontroli

C. Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 93 kontrole

D. Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – wykonano 146 kontroli

E. Patrol szkolny – wykonano 78 patrol

F. Asysta z pracownikami Policji i Urzędu Miasta – wykonano 14 asyst
[Read more →]

28 total views, 1 views today

październik 7, 2021  

Akcja „Parkuj z głową”

Zdjęcie przedstawia wrak samochodu

Kontynuujemy akcję usuwania wraków z przestrzeni publicznej naszego miasta w ramach akcji „Parkuj z głową”. Tym samym, od stycznia do dziś, nasi strażnicy w wyniku prowadzenia czynności służbowych usunęli lub doprowadzili do usunięcia przez właściciela 59 pojazdów, posiadających znamiona wraku. Obecnie prowadzone są czynności służbowe wobec kolejnych 7 pojazdów.

Przypominamy, że w ubiegłym roku podjęliśmy czynności wobec 77 pojazdów, posiadających znamiona wraków, które w rezultacie zostały usunięte z przestrzeni publicznej.

Jeśli mają Państwo informację o takich pojazdach na terenie miasta, prosimy o kontakt. Informacja ta zostanie przekazana dzielnicowym do dalszej realizacji.

Jesteśmy i działamy dla Was!
Straż Miejska Miasta Luboń

24 total views, 1 views today

wrzesień 28, 2021  

Zdjęcie przedstawia laurki wykonane przez dzieci

Strażnicy miejscy dziękują za laurki i rysunki wykonane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 z okazji 30-lecia istnienia Straży Miejskiej w Luboniu. [Read more →]

38 total views, no views today

wrzesień 24, 2021  

Plakat dot. festynu służb mundurowych

26 total views, no views today

wrzesień 15, 2021  

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w sierpniu 2021 r.

Zdjęcie przedstawia napis STRAŻ MIEJSKA

Działania wynikające z COVID-19:

A. Kontrola spokoju w rejonie punktu szczepień i patrol COVID-19 – wykonano 4 kontroli

Działania prewencyjne:
A. Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji / patrol pieszy / pieszo – rowerowy – wykonano 57 kontroli

B. Kontrola placów zabaw – wykonano 67 kontroli
C. Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 79 kontroli
D. Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – wykonano 81 kontroli           E. Asysta z pracownikami Policji i Urzędu Miasta – wykonano 7 asyst
[Read more →]

52 total views, no views today

wrzesień 7, 2021  

Zdjęcie przedstawia strażników miejskich

Od 1 lipca, podobnie jak w roku ubiegłym, rozpoczął działalność Wakacyjny Patrol Straży Miejskiej.

Naszym zadaniem jest przede wszystkim kontrola miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie miasta. Zatem pojawiamy się na placach zabaw, boiskach sportowych, w rejonie szkół, jak również w parkach i skwerach. Pojawiamy się również tam, gdzie gromadzi się młodzież a miejsca te bynajmniej nie są do tego przeznaczone.  [Read more →]

64 total views, no views today

sierpień 11, 2021  

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w lipcu 2021 r.

zdjęcie przedstawia strażnika miejskiego

Działania wynikające z COVID-19:

A. Kontrola spokoju w rejonie punktu szczepień i patrol COVID-19 – wykonano 9 kontroli

[Read more →]

68 total views, no views today

sierpień 11, 2021  

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w czerwcu 2021 r.

Radiowóz

Działania wynikające z COVID-19:

A. Kontrola spokoju w rejonie punktu szczepień i patrol COVID-19 – wykonano 4 kontrole

[Read more →]

94 total views, 1 views today

lipiec 7, 2021  

Zdjęcie przedstawia dzieci przechodzące przez przejście dla pieszych z policjantem i strażnikiem miejskim

Referat ds. profilaktyki społecznej przy współpracy z Komisariatem Policji w Luboniu zrealizował projekt „Bezpieczny spacer – bezpieczna droga do szkoły”, w ramach którego nasi strażnicy i policjanci przeprowadzili prelekcje na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przy szkołach.

Wakacje przed nami, czas na podsumowanie naszych działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas ostatniego półrocza. Nasi strażnicy – dzielnicowi oraz z Referatu ds. profilaktyki społecznej przez ten cały czas patrolowali rejon szkół tak, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży. W naszej ocenie oraz w opinii rodziców dzieci uczęszczających do lubońskich szkół, poziom bezpieczeństwa wzrósł. Nie znaczy to jednak, że jest już idealnie. Dlatego nasze działania przy współpracy z lubońską Policją będą oczywiście kontynuowane i rozszerzane w zależności od potrzeb i aktualnej sytuacji.

Podsumowując, w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku wykonaliśmy 170 patroli szkolnych w godzinach od 7.45 – 8.15 oraz patroli popołudniowych w rejonie szkół, w ramach działań prewencyjnych.

W kwietniu 2021 roku, patrol szkolny nie był realizowany ze względu na wprowadzone zdalne nauczanie w szkołach:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 – 43 patroli,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 – 13 patroli,
 • Szkoła Podstawowa nr 3/Zespół Szkół – 44 patrole,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 – 37 patroli,
 • Szkoła Podstawowa nr 5 – 33 patroli.

Od początku prowadzenia akcji – tj. od  2018 roku do chwili obecnej, oprócz realizowanych patroli szkolnych w godzinach porannych oraz patroli w rejonie szkół w godzinach popołudniowych i wieczornych wykonaliśmy 558 patroli. W tym:

 • 2018 rok – 46 patroli,
 • 2019 rok – 139 patroli,
 • 2020 rok – 203 patrole,
 • 2021 rok – do dnia 28.06 –  170 patroli.

Referat ds. profilaktyki społecznej przy współpracy z Komisariatem Policji w Luboniu zrealizował projekt „Bezpieczny spacer – bezpieczna droga do szkoły”, w ramach którego nasi strażnicy i policjanci przeprowadzili 29 prelekcji na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przy szkołach. Zajęcia polegały na praktycznej nauce poruszania się w obrębie niebezpiecznych przejść dla pieszych oraz w zakresie bezpieczeństwa przy szkole,  także bezpiecznej jazdy rowerem czy hulajnogą. Podczas prelekcji omawiane były również podstawowe znaki drogowe oraz przykłady niebezpiecznych zdarzeń w obrębie szkół oraz miejsc wypoczynku. W projekcie „Bezpieczna droga do szkoły” wzięło udział 48 klas ze wszystkich lubońskich – publicznych szkół wraz ze swoimi wychowawcami.  W sumie nasi funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji przeprowadzili 29 prelekcji na temat bezpieczeństwa przy szkołach, w których uczestniczyło 1000 dzieci z klas O i 1–3 wszystkich pięciu lubońskich szkół publicznych.

Tym samym:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 – 18 czerwca 2021 r. – 65 przeszkolonych dzieci z  klasy 0 i 1,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 – 15 – 16 czerwca 2021 r. – 175 przeszkolonych dzieci z klas 1–3,
 • Szkoła Podstawowa nr 3/Zespół Szkół – czerwiec 2020 r. – 250 przeszkolonych dzieci z klas 0 oraz 1-4,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 – 14 maj 2021 r. – 180 przeszkolonych dzieci z klas 1 – 3,
 • Szkoła Podstawowa nr 5 – 2 czerwca 2021 r. oraz 23 – 24 czerwiec 2021 r. – 330  przeszkolonych dzieci z klas 1 -3.

Podsumowanie – 1000 dzieci przeszkolonych z klas 0 i 1-3 / 29 prelekcji / 8 dni działań w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” / 5 Szkół w Luboniu/ 5 funkcjonariuszy Straży Miejskiej z Referatu ds. profilaktyki społecznej Straży Miejskiej w Luboniu oraz 2 policjantów z Komisariatu Policji w Luboniu.

W ramach prowadzonej akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przez naszych strażników miejskich zostało rozdysponowanych dzieciom i młodzieży ponad 600  opasek odblaskowych z alarmowym numerem telefonu do Straży Miejskiej. Opaski te były rozdawane zarówno podczas patrolu szkolnego, jak również w trakcie zajęć praktycznych podczas realizacji projektu „Bezpieczna droga do szkoły”. Również w ramach akcji „Patrol szkolny” oraz projektu „Bezpieczna droga do szkoły” wystosowaliśmy apel do rodziców o rozwagę podczas przywożenia i odbierania dzieci ze szkoły. Apel ten został odczytany na naszej stronie 302 razy. A ponadto i przede wszystkim został przekazany przez dyrektorów szkół poprzez platformę edukacyjną wszystkim rodzicom, jak również opublikowany we wszystkich lubońskich mediach internetowych i papierowych. Za co bardzo serdecznie dziękujemy.

Zarówno „Patrol Szkolny”, jak i projekt „Bezpieczna droga do szkoły” będą kontynuowane od września 2021 r. również dla klas starszych w nieco innej formie – dopasowanej do wieku i możliwości. Natomiast sprawdzeniem skuteczności naszego działania była przeprowadzona ankieta wśród rodziców oraz pracowników szkoły na temat bezpieczeństwa przy szkole i podejmowanych działań przez Straż Miejską w ramach patroli szkolnych. W ankiecie tej wzięło udział 359 osób – rodziców i pracowników wszystkich lubońskich szkół, gdzie aż 43.5 % osób ankietowanych stwierdziło, że bezpieczeństwo przy szkołach wzrosło. Ankieta, którą przeprowadziliśmy skierowana była do wszystkich rodziców, również rodziców dzieci i młodzieży klas starszych, których dzieci najczęściej już samodzielnie przychodzą lub dojeżdżają do szkoły.

Przypomnijmy, że celem naszych działań podczas patrolu szkolnego jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży. To dla nas priorytet, dlatego nasze działania w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym będą skierowane przede wszystkim na realizację podstawowych celów:

a. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do szkoły,
b. usprawnienia ruchu drogowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przy wysiadaniu z pojazdów w drodze do szkoły,
c. reagowania na łamanie przepisów drogowych w zakresie miejsc z zakazem zatrzymywania się i postoju,
d. reagowania na stwarzanie zagrożenia przez pojazdy w obrębie szkoły, w zakresie przekraczania dozwolonej prędkości,
e. pomoc przy przeprowadzaniu dzieci i młodzieży przez niebezpieczne przejścia dla pieszych w obrębie szkół, zwłaszcza w miejscach gdzie nie funkcjonuje sygnalizacja świetlna lub jest wyłączona,
f. kontrola rejonu szkoły pod kątem możliwości pojawiania się osób zagrażających bezpieczeństwu dzieci i młodzieży,
g. analiza sytuacji w obrębie szkół oraz opracowanie propozycji nowych rozwiązań komunikacyjnych w celu poprawienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Na czas wakacji życzymy wszystkim dzieciom i młodzieży przede wszystkim wypoczynku oraz bezpieczeństwa, prosząc o rozwagę i zdrowy rozsądek. Będziemy czuwać nad waszym bezpieczeństwem podczas „Patrolu Wakacyjnego”, a od września ponownie podczas „Patrolu Szkolnego” . Do zobaczenia  w nowym roku szkolnym – wypoczywajcie!

Jesteśmy i działamy dla was!
Łukasz Kołcz 
Komendant Straży Miejskiej
wraz ze strażnikami Referatu ds. profilaktyki społecznej 

Pogadanka przed szkołą

Zdawanie na kartę rowerową

Pogadanka z Policją i Strażą Miejską

69 total views, 2 views today

lipiec 6, 2021  

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Drodzy Mieszkańcy,

przypominamy, że na mocy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków 1 lipca 2021r. rozpoczyna funkcjonowanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, która docelowo ma stać się narzędziem do poprawy jakości powietrza i walki ze smogiem. Zebrane w niej informacje mają dać podstawę do faktycznego rozpoznania problemów związanych z źródłami zanieczyszczenia powietrza.

W związku z powyższym 1 lipca 2021r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków odpowiednio w terminie:

 • 12 miesięcy dla budynków istniejących,
 • 14 dni dla budynków nowo powstałych.

Deklaracje będą zawierały informacje:

– imię i nazwisko właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby

– adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepłą lub źródło spalania paliw;

– informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;

– opcjonalnie numer telefonu oraz adres e-mail właściciela lub zarządcy.

Złożenie deklaracji będzie możliwe:

 • w formie elektronicznej przez internet na stronie https://zone.gunb.gov.pl z wykorzystaniem profilu zaufanego,
 • w formie papierowej w Urzędzie Miasta (osobiście lub pocztą),

Deklaracje są dostępne na stronie https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

Obowiązek dotyczy źródeł ciepła, źródeł energii elektrycznej oraz źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW.

Za niezłożenie w terminie deklaracji może grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń, przy czym złożenie deklaracji po terminie możliwe jest w ramach czynnego żalu.

Szczegóły na stronie: http://lubon.pl/news/content/3483

Ulotka Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków Ulotka Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków Ulotka Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

72 total views, no views today

czerwiec 30, 2021  

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w maju 2021 r.

Zdjęcie przedstawia napis STRAŻ MIEJSKA

Działania wynikające z COVID-19:

A.Kontrola osób na kwarantannie i w izolacji – wykonano 3 kontrole, w wyniku czego skontrolowano ok. 300 osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji

B. Kontrola stosowania się do zaleceń i patrol COVID-19 – wykonano 3 kontrole

[Read more →]

102 total views, no views today

czerwiec 8, 2021  

Dzień Dziecka

Zdjęcie przedstawia strażników miejskich podczas festynu z okazji Dnia Dziecka

Za nami Dzień Dziecka, pierwszy, na którym mogliśmy wspólnie spotkać się na świeżym powietrzu, zachowując zasady bezpieczeństwa. W tym dniu nasi strażnicy Przemek, Marlena oraz Olek i Ania czuwali nad bezpieczeństwem bawiących się dzieci na miejskich placach zabaw podczas zorganizowanych przez Urząd Miasta Luboń animacji i zabaw. Było radośnie i przede wszystkim bezpiecznie! Bo przecież bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze.

Jesteśmy i działamy dla was!
Straż Miejska Miasta Luboń

Zdjęcie przedstawia osoby biorące udział w festynie z okazji Dnia Dziecka

103 total views, no views today

czerwiec 2, 2021  

Straż Miejska i Policja dla seniorów

Zdjęcie przedstawia osoby obecne na prelekcji w temacie zagrożeń bezpieczeństwa osób starszych dla seniorów w Senior-Wigor w Luboniu

Mając na uwadze bezpieczeństwo osób starszych, dziś wspólnie z lubońską Policją nasi strażnicy z referatu ds. profilaktyki społecznej Straży Miejskiej Miasta Luboń przeprowadzili prelekcję na temat zagrożeń bezpieczeństwa osób starszych dla seniorów z Senior-Wigor w Luboniu.

W bardzo miłej atmosferze rozmawialiśmy i przestrzegaliśmy przed tym, co może przytrafić się każdemu z nas, w oparciu o własne doświadczenia i wiedzę.

Podczas spotkania nasi seniorzy otrzymali rożnego rodzaju materiały informacyjne dotyczące bezpieczeństwa oraz informatory dotyczące ochrony środowiska, no i oczywiście nasze odblaskowe opaski z numerem telefonu do Straży Miejskiej, jak również nasze magiczne ołówki.

Dziękujemy za spotkanie. Będziemy widywać się częściej.

Jesteśmy i działamy dla was!

Straż Miejska Miasta Luboń

112 total views, no views today

maj 27, 2021  

Zagrożenie ASF

Ulotka dotycząca ASF [Read more →]

98 total views, no views today

maj 26, 2021  

Akcja „Bezpieczna droga do szkoły”

Zdjęcie przedstawia dzieci przechodzące przez przejście dla pieszych z policjantem i strażnikiem miejskim

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci, które po długiej przerwie powróciły do szkoły, Straż Miejska Miasta Luboń wraz z Policją kontynuuje akcję profilaktyczną „Bezpieczna droga do szkoły”. Jej celem jest edukacja najmłodszych poprzez uczenie właściwych postaw, przekazywanie w jaki sposób powinny zachować się na skrzyżowaniu w drodze do szkoły oraz podczas powrotu do domu.

Tym razem spotkaliśmy się z dziećmi z klas I-III Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu. Razem, w prawidłowy sposób przechodziliśmy przez przejście dla pieszych, wskazując, co może stanowić niebezpieczeństwo. Rozmawialiśmy na temat bezpiecznej jazdy rowerem czy hulajnogą. Zwracaliśmy uwagę, gdzie należy szukać pomocy w przypadku zagrożenia oraz omawialiśmy podstawowe znaki drogowe.

Na koniec zawarliśmy umowę: „dzieci zrobią wszystko, aby bezpiecznie, zgodnie z przepisami poruszać się pieszo, rowerem lub hulajnogą w drodze do szkoły, a my – Straż Miejska i Policja – zrobimy wszystko, aby zapewnić im bezpieczeństwo nie tylko przy szkołach.”

W akcji uczestniczyło 180 dzieci z klas I-III wraz ze swoimi wychowawcami. Każdy z uczestników prelekcji otrzymał od naszych strażników odblaskową opaskę z numerem telefonu do Straży Miejskiej. Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” była przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego na świeżym powietrzu przed budynkiem szkoły i będzie kontynuowana w kolejnych szkołach w Luboniu.

Pogadanka przed szkołą Pogadanka przed szkołą

202 total views, no views today

maj 17, 2021  

Czy opłaca się wywozić śmieci do lasu? Zdecydowanie nie!

Zdjęcie przedstawia nielegalne wysypisko odpadówZdjęcie przedstawia uprzątnięty teren

Czy opłaca się wywozić śmieci do lasu? Zdecydowanie nie!

Przekonał się o tym kolejny już mieszkaniec Lubonia, który pozostawił swoje śmieci w lesie i został za to ukarany mandatem.

[Read more →]

153 total views, no views today

maj 14, 2021  

Ptaki – wskazówki dla mieszkańców

Dzikie kaczki

Co zrobić gdy znajdziemy na terenie Lubonia osłabionego, rannego ptaka?

Jeżeli widzisz ptaka, wymagającego pomocy człowieka nie zabieraj go sam do domu, zadzwoń do Straży Miejskiej nr tel. 61 8 131 986.

Zranionego lub chorego ptaka, który wymaga pomocy weterynaryjnej Straż Miejska dostarczy do Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu tzw. Azylu Ptasiego. [Read more →]

162 total views, 1 views today

maj 13, 2021  

Dzikie zwierzęta – wskazówki dla mieszkańców

Dziki

Wskazówki dla mieszkańców – postępowanie w przypadku spotkania dzikich zwierząt (np. dzików) i jak zapobiegać takim niechcianym spotkaniom.

Głównym powodem pojawiania się dzikich zwierząt na terenach miejskich jest bardzo łatwy dostęp do pożywienia. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż karmiony dzik będzie coraz bardziej się do takiej sytuacji przyzwyczajał i uczył tych nawyków swoje potomstwo. W związku z tym, bardzo ważne jest, aby mieszkańcy dzikich zwierząt nie dokarmiali. Ważne, aby mieć ogrodzoną posesję i pamiętać o zamykaniu bram i ogrodów, gdzie znajdują się często liście, skoszona trawa, owoce z drzew i inne odpady organiczne. [Read more →]

119 total views, no views today

maj 13, 2021  

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w kwietniu 2021 r.

Straż Miejska

Działania wynikające z COVID-19:

A. Kontrola osób na kwarantannie i w izolacji – wykonano 1 kontrolę, w wyniku czego skontrolowano ok. 100 osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji

B. Kontrola stosowania się do zaleceń i patrol COVID-19 – wykonano 13 kontroli [Read more →]

141 total views, no views today

maj 7, 2021  

Ulotka dotycząca sprzątania brzegów Warty

117 total views, 1 views today

kwiecień 19, 2021  

Podsumowanie działań dotyczących wraków

Zdjęcie przedstawia wrak samochodu na lawecie

Pierwszy kwartał 2021 roku za nami. Czas podsumować działania Straży Miejskiej w ramach akcji usuwania wraków z przestrzeni publicznej naszego miasta. [Read more →]

154 total views, 1 views today

kwiecień 15, 2021  

Sprawca podrzucenia odpadów ukarany

Zdjęcie przedstawia śmieci wyrzucone na pole

W wyniku prowadzonych czynności służbowych przez naszych strażników Rafała i Annę, dzielnicowych rejonu (A-740), udało się kolejny raz zlokalizować nielegalne wysypisko śmieci, ustalić  i ukarać właściciela podrzuconych odpadów.
Prowadzone są również czynności, których celem jest ustalenie kolejnych osób działających w ten sposób na terenie naszego miasta.
Niestety rejon ul. Polnej stał się kolejnym miejscem, gdzie wywożone są odpady, zwłaszcza w okresie kiedy zboże i kukurydza są na tyle wysokie, że pozwala to skutecznie ukryć ten proceder.
Dlatego Straż Miejska systematycznie zwiększa częstotliwość patroli w tym rejonie, tak by udaremnić takie działania.

142 total views, no views today

kwiecień 15, 2021  

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w marcu 2021 r.

Zdjęcie przedstawia samochód Straży Miejskiej

Działania wynikające z COVID-19:

A. Kontrola obiektów handlowych oraz targowisk – wykonano 4 kontrole

B. Kontrola osób na kwarantannie i w izolacji – wykonano 18 kontroli, w wyniku czego skontrolowano ok. 1800 osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji

C. Kontrola stosowania się do zaleceń i patrol COVID-19 – wykonano 12 kontroli

[Read more →]

206 total views, 1 views today

kwiecień 9, 2021  

Życzenia świąteczne

104 total views, no views today

kwiecień 1, 2021  

Straż Miejska Miasta Luboń dziękuje za udział w ankiecie skierowanej do nauczycieli i rodziców dzieci uczęszczających do lubońskich szkół.

Prezentujemy wyniki ankiety:

Obraz przedstawia wykres wyników ankiety

Obraz przedstawia wykres wyników ankiety

Obraz przedstawia wykres wyników ankiety

[Read more →]

330 total views, no views today

marzec 16, 2021  

Zdjęcie przedstawia czerwone róże oraz znak identyfikacyjny Straży Miejskiej Miasta Luboń

115 total views, 1 views today

marzec 8, 2021  

Apel do mieszkańców

Zdjęcie przedstawia wilka

W związku z otrzymanym sygnałem o pojawiającym się wilku prosimy mieszkańców o zachowanie ostrożności. Apelujemy do właścicieli psów o nadzór nad nimi podczas spacerów. W przypadku kontaktu z wilkami należy spokojnie się oddalić. Wilki wyczuwając człowieka same się oddalają. Jednocześnie informujemy, że wilki znajdują się pod ochroną i dlatego ich odstrzał jest zabroniony. Uprzejmie prosimy Państwa o poważne potraktowanie możliwego zagrożenia. Należy zaznaczyć, że w Polsce nie zdarzają się ataki wilków na ludzi. W przypadku psów sytuacja wygląda nico inaczej. Wilk może potraktować psa jako zagrożenie dla jego terytorium. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na sprawy nadzoru nad swoimi psami.

196 total views, no views today

marzec 8, 2021  

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w lutym 2021 r.

Zdjęcie przedstawia napis STRAŻ MIEJSKA

Działania wynikające z COVID-19:

A. Kontrola osób na kwarantannie i w izolacji – wykonano 6 patroli, w wyniku czego skontrolowano ok. 700 osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji [Read more →]

188 total views, 2 views today

marzec 3, 2021  

Apel o szczególny nadzór nad psami podczas spacerów

W związku z otrzymanym sygnałem o pojawiającym się wilku prosimy mieszkańców o zachowanie ostrożności. Apelujemy do właścicieli psów o nadzór nad nimi podczas spacerów. W przypadku kontaktu z wilkami należy spokojnie się oddalić. Wilki wyczuwając człowieka same się oddalają. Jednocześnie informujemy, że wilki znajdują się pod ochroną i dlatego ich odstrzał jest zabroniony. Uprzejmie prosimy Państwa o poważne potraktowanie możliwego zagrożenia. Należy zaznaczyć, że w Polsce nie zdarzają się ataki wilków na ludzi. W przypadku psów sytuacja wygląda nico inaczej. Wilk może potraktować psa jako zagrożenie dla jego terytorium. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na sprawy nadzoru nad swoimi psami.

168 total views, 1 views today

luty 5, 2021