Wiosenne porządki

spalanie Coraz cieplejsze dni sprawiają, że porządkujemy nasze działki, ogrody i posesje. Zebrane suche pozostałości roślinne, oraz odpady z drewna nie zawierające substancji niebezpiecznych, zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Luboń możemy spalić poza instalacjami i urządzeniami do tego przeznaczonymi w terminie od 1 marca do 30 kwietnia oraz 1 października do 30 listopada. Trzeba jednak pamiętać, że czynność ta nie może stanowić uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości, a także nie może naruszać przepisów odrębnych. Jednocześnie warto zaznaczyć, iż zgodnie z zapisami znowelizowanego uchwałą Rady Miasta Luboń z dnia 4 lutego 2016 r. odpady zielone w okresie od kwietnia do października będą odbierane z naszych posesji raz na dwa tygodnie. Przez pozostałe miesiące roku częstotliwość ta wynosi jeden raz w miesiącu. Wzmiankowany regulamin określa również warunki lokalizacji kompostowników na nieruchomości, a także warunki kompostowania odpadów zielonych. Warto więc robiąc wiosenne porządki pamiętać o wyżej wspomnianych zasadach dotyczących usuwania suszu ogrodowego i odpadów zielonych, oraz o tym że spalanie nieczystości stałych jest zabronione i podlega karze do 500,00 zł.

437 total views, 1 views today