Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w marcu 2016

Obraz 272 W trzecim miesiącu 2016 roku strażnicy miejscy w Luboniu wykonali łącznie 642 różnego rodzaju interwencji. Trwają nasze działania, których celem jest kontrola oznakowania budynków w naszym mieście zgodnie z zapisami art.64 Kodeksu Wykroczeń. Niestety już w 111 przypadkach stwierdziliśmy niedopełnienie obowiązku wynikającego z wyżej wymienionego artykułu, to jest nieumieszczenie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości przez ich właścicieli, administratorów, dozorców lub użytkowników. Ten na pozór nieistotny obowiązek nie tylko stanowi wykroczenie zagrożone grzywną do 250,00 zł, ale przede wszystkim w sposób zasadniczy może utrudnić dotarcie służbom ratunkowym, a więc może mieć konkretne, negatywne skutki wpływające na czas ich dotarcia w celu ratowania zdrowia, życia i mienia. Działania te będą kontynuowanie w kwietniu. Na przestrzeni 31 dni marca ukarano za niezachowanie zwyczajowych i nakazanych środków ostrożności na podstawie art.77 Kodeksu Wykroczeń pięciu właścicieli psów. Wszystkich interwencji związanych ze zwierzętami było zaś 29. 69 razy strażnicy interweniowali w wypadku nieprawidłowego postoju lub zatrzymania pojazdów mechanicznych. W dziesięciu przypadkach dotyczyło to pozostawienia samochodów na pasie zieleni co stanowi wykroczenie wobec art.144&1 Kodeksu Wykroczeń. Od 1 marca zaczął się okres w którym Regulamin czystości i porządku na terenie Miasta Luboń dopuszcza spalanie drewna nie zawierającego substancji niebezpiecznych, oraz suchych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami do tego przeznaczonymi. Istotnym warunkiem jednak jest to by czynność ta nie stanowiła uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości. W związku z tym zapisem wykonaliśmy na przestrzeni marca 8 interwencji. Strażnicy miejscy dbali również o bezpieczeństwo uczestników Drogi Krzyżowej w dniu 12 marca która odbyła się na terenie obozu karno-śledczego, oraz 18 marca w parafii p. w. Św. Jana Bosko. W dniu 1 marca wystawiliśmy poczet sztandarowy miasta w czasie uroczystości związanych z obchodami Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych.

450 total views, 1 views today