Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w kwietniu 2016

dacia1 W kwietniu 2016 r. Straż Miejska Miasta Luboń podjęła łącznie 769 różnego rodzaju interwencji. Podczas 62 interwencji 12 osób spożywających alkohol w miejscach publicznych strażnicy ukarali mandatami w wysokości 100,00 zł każdy. Jedną osobę w stanie nietrzeźwości przewieźliśmy do izby wytrzeźwień. W tym miejscu warto poinformować, że wraz z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Luboniu wznawiamy wspólne, łączone patrole, których zasadniczym zadaniem będzie kontrola tych miejsc na terenie naszego miasta, gdzie najczęściej dochodzi wyżej wymienionych wykroczeń. Będą się one odbywały w każdy piątek i sobotę od maja do połowy października w godzinach między 17.00 a 1.00. W maju również lubońscy strażnicy dokonają kontroli wszystkich punktów sprzedaży alkoholu na terenie Lubonia sprawdzając stosowanie się przez ich właścicieli do zapisu art.45 p.2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, to jest umieszczenie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu. Dobiega końca akcja kontroli nieruchomości pod kątem prawidłowego ich oznakowania. W sumie na przestrzeni marca i kwietnia podjęliśmy 206 interwencji wiązanych z brakiem numeru porządkowego nieruchomości. Interwencji związanych ze zwierzętami odnotowaliśmy na przestrzeni kwietnia łącznie 39. W pięciu przypadkach właścicieli psów, którzy nie zachowali ostrożności przy trzymaniu swoich zwierząt ukaraliśmy grzywnami mandatowymi. Do „Ptasiego Azylu” przy nowym Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu przewieźliśmy jednego rannego ptaka. Pokazały się również na terenie naszego miasta inne dzikie zwierzęta. Dwie interwencje dotyczyły bytności na ulicach Lubonia dzików, jednej sarny. Siedmiu kierowców pojazdów mechanicznych zostało przez nas ukaranych mandatami za postój, który powodował o niszczenie terenów zielonych. Ponadto z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadziliśmy 15 kontroli w miejscach zamieszkania osób korzystających z pomocy tej instytucji. Na rzecz MOPS-u wykonaliśmy także 4 konwoje wartości pieniężnych. W kwietniu 2016 r. odbyły się również trzy patrole szkolne i cztery patrole dzielnicowych po terenie os. „Lubonianka” połączone z dyżurem w pomieszczeniu przy ul. Sikorskiego 9.

476 total views, 2 views today