Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w maju 2016

1W dniu 18 maja zorganizowaliśmy w Centrum Konferencyjnym, mieszczącym się w Hotelu Poznańskim przy ul. Krańcowej w Luboniu, wraz z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, oraz Strażą Miejską Miasta Poznania Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową „25 lat Straży Miejskich w Polsce”. Wystąpili na niej zarówno pracownicy nauki Polskiej jak i praktycy pracujący lub współpracujący ze Strażami Miejskimi i Gminnymi. Zasadniczym jej celem było pokazanie dorobku tej formacji na przestrzeni minionego ćwierćwiecza, ale także ukazanie pożądanych kierunków rozwoju na przyszłość. W dniu 3 maja strażnicy uczestniczyli w uroczystościach związanych z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3-maja, które odbyły się w kościele p. w. Św. Barbary, oraz na Placu E. Bojanowskiego. 26 dnia maja zabezpieczaliśmy procesję w parafii Św. Jana Bosko. Trzykrotnie wystawiliśmy poczet sztandarowy miasta. W dniu 7 maja wraz z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Luboniu zorganizowaliśmy w Młodzieżowym Centrum Ruchu Drogowego konkurs „Najlepszy młody rowerzysta Lubonia”, przeznaczony dla uczniów lubońskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Na przestrzeni 31 dni tego miesiąc wykonaliśmy łącznie 502 różnego rodzaju interwencji. Rozpoczęliśmy wspólne patrole funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Luboniu i strażników miejskich. Odbywają się one w weekendy to jest z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę, a ich podstawowym zadaniem jest kontrola miejsc ogólnie dostępnych gdzie najczęściej dochodzi do spożywania alkoholu. Efektem ich stało się już podjęcie 40 interwencji związanych z naruszeniem zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ukaranie mandatami karnymi 43 osób. Dokonaliśmy również kontroli wszystkich punktów sprzedaży alkoholu na terenie Lubonia zwracając uwagę na umieszczenie w nich obowiązkowych informacji dotyczących szkodliwości spożywania alkoholu, oraz zakazu sprzedaży tych produktów osobom nietrzeźwym, a także niepełnoletnim. Ponadto strażnicy miejscy między innymi przewieźli do Ptasiego Azylu przy Nowym Ogrodzie Zoologicznym 3 ranne ptaki. Wszystkich interwencji związanych ze zwierzętami odnotowaliśmy 48. Część z nich dotyczyła dzikich zwierząt, między innymi dzików, saren i lisów, a także wyrojonych pszczół, część zwierząt domowych w tym przede wszystkich psów, których to właściciele nie zachowali środków ostrożności przy ich trzymaniu. Pięciu z nich zostało ukaranych grzywnami mandatowymi. 58 razy interweniowaliśmy gdy pojazdu mechaniczne parkowały w miejscach niedozwolonych. Wraz z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadziliśmy 9 kontroli w miejscach zamieszkania osób korzystających z pomocy tej instytucji. Na jej potrzeby dokonaliśmy również dwóch konwojów wartości pieniężnych . Odbyły się również 3 wspólne patrole szkolne Policjantów i strażników, a także w ramach podpisanego porozumienia o współpracy szkolenie prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu a dotyczące przede wszystkim metodologi działania w sprawach związanych z tzw. wykroczeniami porządkowymi .  

582 total views, 1 views today