Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w czerwcu 2016

20160611_150859 2 czerwca odbyły się w kościele p. w. Św. Barbary, oraz na terenie byłego obozu karno – śledczego w Żabikowie uroczystości związane z rocznicą zamordowania gen. Henryka Kowalówki. Strażnicy zabezpieczali przebieg tych uroczystości, a także wystawili poczet sztandarowy. W dniu 4 czerwca byliśmy obecni podczas pikniku rodzinnego, który odbył się w Gimnazjum nr 2. W niedzielę 5 czerwca zabezpieczaliśmy przemarsz uczestników „marszu w obronie życia”. 11 i 12 czerwca uczestniczyliśmy w „Dniach Lubonia”. W sobotę zorganizowaliśmy część pt. ”Z nami bezpieczniej”, zaś w niedzielę piknik „Twój czworonożny przyjaciel”. Dbaliśmy również o bezpieczeństwo uczestników tej imprezy. W dniu 29 czerwca zabezpieczaliśmy spektakl plenerowy „Milenium 50+”. W miesiącu tym wykonaliśmy 465 rożnego rodzaju interwencji. 80 z nich związanych było z naruszeniem zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 22 osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych zostały przez strażników ukarane mandatami karnymi kredytowanymi. Za niezachowanie nakazanych i zwyczajowych środków ostrożności przy trzymaniu psa grzywnami mandatowymi w czerwcu ukaraliśmy 8 osób. Do ptasiego azylu przewieźliśmy 2 ranne ptaki. Na podstawie ustawy o ochronie zwierząt osobie opiekującej się kotem zwierze to zostało zabrane ze względu na niewłaściwe warunki w jakich przebywało. Wszystkich interwencji związanych ze zwierzętami odnotowaliśmy 56. Dwie osoby zostały ukarane za termiczne przetwarzanie nieczystości stałych. Interwencji związanych z naruszeniem przepisów obowiązujących w ruchu drogowym odnotowaliśmy 69. Dotyczyły one przede wszystkim nieprawidłowego postoju i zatrzymania. Mandatami karnymi ukarano 11 osób. W pozostałych przypadkach sprawców wykroczeń pouczono. Przeprowadziliśmy 8 kontroli legalizacji wag na stoiskach sprzedających owoce. W trzech przypadkach okazało się iż waga nie posiada aktualnej legalizacji. Na handlujących nałożono grzywny mandatowe. W dwóch przypadkach interweniowaliśmy ponieważ zakłócana była cisza nocna. Z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonaliśmy 23 kontroli w miejscach zamieszkania osób korzystających z pomocy tej instytucji. Wykonaliśmy także trzy konwoje wartości pieniężnych na potrzeby tej instytucji, oraz 21 konwojów dokumentów. Z funkcjonariuszami Komisariatu Policji przeprowadziliśmy na przestrzeni czerwca 12 wspólnych patroli.

DNI LUBONIA

20160611_150859

20160611_151139

20160611_151412   20160611_151426

20160611_151526   20160611_184502

20160612_141445   20160612_141546

20160612_141701   20160612_141754

20160612_141948   20160612_142352

20160612_143718   20160612_143803

20160612_151237

 

 

591 total views, 1 views today