Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w lipcu 2016

o3Q6P5j0e0r011Z4k1L618l2t3r3Z1y8 W lipcu 2016 roku strażnicy miejscy w Luboniu wykonali 469 różnego rodzaju interwencji. Niestety aż 33 osoby ukaraliśmy mandatami karnymi za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. W sumie na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi podjęliśmy 84 interwencje. W pięciu przypadkach osoby, których stan upojenia alkoholowego zagrażał ich życiu lub zdrowiu, albo życiu lub zdrowiu innych osób przewieźliśmy do Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania. W lipcu na podstawie art.50 a prawa o ruchu drogowym zostało z terenu Lubonia wywiezionych na parking strzeżony pięć samochodów, które pozostawione zostały bez tablic rejestracyjnych lub ich stan wskazywał na to że są nieużywane i mimo wezwań kierowanych do ich właścicieli nie zostały z terenów miejskich usunięte. Wszystkich interwencji związanych z naruszeniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i porządku w komunikacji było w tym miesiącu 98. Interwencji związanych ze zwierzętami odnotowaliśmy na przestrzeni tego miesiąca w sumie 29. Siedmiu właścicieli psów zostało ukaranych grzywnami mandatowymi za niezachowanie zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Do Ptasiego Azylu przewieźliśmy trzy ranne ptaki. Przez cały lipiec od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 14.00 wystawialiśmy łączony patrol prewencyjny na terenie Lubonia z funkcjonariuszami Komisariatu Policji. Ponadto kontynuowane są także wspólne patrole z piątku na sobotę, oraz z soboty na niedzielę, których zasadniczym zadaniem jest kontrola terenu naszego miasta w tym szczególnie miejsc publicznych. Z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonaliśmy 16 kontroli w miejscach zamieszkania osób korzystających z pomocy tej instytucji. Na jej potrzeby wykonaliśmy również dwa konwoje wartości pieniężnych. W dniach 14 i 15 lipca strażnicy zabezpieczali ład i porządek podczas teatralnych spektakli plenerowych, a w dniu 23 lipca podczas Koncertu Uwielbienia, który odbył się na Wzgórzu Papieskim. W dniu 21 lipca na sesji Rady Miasta został przedstawiony dokument „Główne kierunki działania Straży Miejskiej na lata 2016-2019”.

593 total views, 1 views today