Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w sierpniu 2016

Obraz 272  W sierpniu 2016 roku wykonaliśmy 22 łączone patrole prewencyjne z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Luboniu w godzinach od 6.00 do 14.00. Ponad to również 8 patroli w godzinach od 17.00 do 1.00, których celem była kontrola miejsc publicznych gdzie najczęściej dochodzi do spożywania alkoholu. W związku z nieprzestrzeganiem zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi podjęliśmy 45 interwencji. W dwudziestu pięciu przypadkach zakończyły się one nałożeniem mandatów karnych. Z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadziliśmy 6 kontroli w miejscach zamieszkania osób korzystających z pomocy tej instytucji. Na potrzeby tej instytucji dokonaliśmy także czterech konwojów wartości pieniężnych. Interwencji związanych ze zwierzętami odnotowaliśmy w tym miesiącu w sumie 21. W czterech przypadkach właścicieli psów, którzy nie zachowali środków ostrożności przy ich trzymaniu ukaraliśmy grzywną mandatową. Odnotowaliśmy również dwie interwencje dotyczące występowania gniazd szerszeni. Do Ptasiego Azylu przy Nowym Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu odwieźliśmy dwa ranne ptaki. Cztery razy byliśmy wzywani na parkingi sklepów wielkopowierzchniowych w związku z żebractwem. Trzydzieści trzy razy interwencje nasze dotyczyły nieprawidłowego postoju lub zatrzymania pojazdów mechanicznych. Kolejne 11 razy interweniowaliśmy w przypadku zanieczyszczenia drogi lub chodnika. Mimo letniej pogody dziewięciokrotnie podejmowaliśmy działania związane ze spalaniem nieczystości stałych w piecu lub na ogrodzie. W sumie podjęliśmy 450 różnego rodzaju interwencji. Zabezpieczaliśmy także ład i porządek podczas XVI Światowego Przeglądu Folkloru-Integracja, który odbył się na terenach przy Kopcu Papieskim.

566 total views, 1 views today