Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń we wrześniu 2016

rybnik-straz-miejska-kamera-normal  We wrześniu 2016 roku strażnicy miejscy w Luboniu wykonali łącznie 710 różnego rodzaju interwencji. Kontynuowaliśmy dopołudniowe, prewencyjne patrole z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Luboniu. W sumie odbyło się ich 21. Ponadto 10 łączonych patroli odbyło się między 17:00 a 1:00 i skierowane były na kontrolę przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Do miejsca zamieszkania lub izby wytrzeźwień przewieźliśmy 4 osoby w stanie nietrzeźwości zagrażającym ich życiu lub zdrowiu, albo życiu lub zdrowiu innych osób. W 37 przypadkach strażnicy ukarali mandatami karnymi osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych. W sumie 119 interwencji dotyczyło nieprzestrzegania zapisów wyżej wymienionej ustawy. 12 interwencji dotyczyło zakłócania porządku i spokoju publicznego. Jedną osobę ukaraliśmy za tzw. wybryk nieobyczajny. W 53 przypadkach nasze działania związane były z nieprawidłowym postojem lub zatrzymaniem pojazdów mechanicznych. Odnotowaliśmy także 12 zgłoszeń dotyczących spalania nieczystości stałych lub suszu ogrodowego. W tym miejscu warto przypomnieć, iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Luboń w okresie od 1.10 do 30.11 można spalać susz ogrodowy, jednak pod warunkiem, że nie stwarza to uciążliwości dla innych osób. 23 nasze interwencje związane były z zaśmieceniem miejsc publicznych. W dwóch przypadkach strażnicy ukarali osoby popełniające takie wykroczenie grzywnami. Interwencji ze zwierzętami odnotowaliśmy we wrześniu 16. Pięciu właścicieli psów zostało ukaranych mandatami karnymi za niezachowanie nakazanych i zwyczajowych obowiązków przy trzymaniu zwierząt. Z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej dokonaliśmy 21 kontroli w miejscach zamieszkania osób korzystających z pomocy tej instytucji. W dniu 10 września strażnicy miejscy dbali o ład, porządek i bezpieczeństwo podczas „Biby w Lasku”. Wszyscy odbyliśmy także szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.

14555695_1300428513324209_1429537646_n

14572712_1300428463324214_1094745039_o

720 total views, 1 views today