Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w październiku 2016

imagesYGEJATKF W październiku 2016 roku strażnicy miejscy w Luboniu podjęli 723 różnego rodzaju interwencji. Ze względu na porę roku i rozpoczynający się sezon grzewczy rozpoczęliśmy akcję informacyjną dotyczącą szkodliwości spalania nieczystości stałych w domowych piecach do tego nie przeznaczonych. Funkcjonariusze do tej pory roznieśli 2000 ulotek, które w sposób czytelny i zrozumiały obrazują szkodliwość tego typu postępowania. W minionym miesiącu odnotowaliśmy 49 interwencji z tym związanych. W 59 przypadkach przedmiotach naszego działania było nieprzestrzeganie zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Za tego typu wykroczenia nałożyliśmy 10 mandatów karnych. W związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psów wykonaliśmy 17 interwencji. 3 osoby zostały ukarane grzywnami mandatowymi. Odnotowaliśmy także 25 interwencji, których powodem było zanieczyszczenie drogi publicznej. W trzech przypadkach sprawy zakończyły się nałożeniem na sprawców tych wykroczeń mandatów karnych. 53 interwencje strażników dotyczyły nieprawidłowego postoju lub zatrzymania. Czterech kierowców zostało ukaranych mandatami karnymi, pozostali zostali pouczeni. W październiku 2016 roku z terenu naszego miasta usunięte zostały 3 kolejne wraki pojazdów mechanicznych. Z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonaliśmy 19 kontroli w miejscach zamieszkania osób korzystających z pomocy tej instytucji. Przeprowadziliśmy także 4 konwoje wartości pieniężnych oraz 20 konwojów dokumentów. W październiku rozpoczęliśmy systematyczne kontrole miejsc potencjalnego przebywania osób bezdomnych. Samodzielnie, a także z pracownikami MOPS-u przeprowadziliśmy 7 takich kontroli. W dniu 31 października, wzorem lat minionych rozpoczęliśmy akcję „Znicz” usprawniając ruch wokół cmentarza parafialnego.

663 total views, 1 views today