Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w listopadzie 2016

rybnik-straz-miejska-kamera-normal Wzorem lat minionych w dniu 1 listopada strażnicy miejscy pełnili dyżur, usprawniając ruch drogowy w okolicach cmentarza parafialnego w Luboniu. 11 listopada uczestniczyliśmy w uroczystościach związanych z obchodami Święta Niepodległości, a także pomagaliśmy w zabezpieczeniu 6-go Lubońskiego Biegu Niepodległości. Poczet sztandarowy Miasta Luboń wystawiliśmy również na uroczystości pogrzebowej Ś.P. Tadeusza Warmuza byłego radnego Rady Miasta. Stałej kontroli poddajemy miejsca przebywania osób bezdomnych. Samodzielnie, a także wraz z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej sprawdzamy pustostany, a także tereny ogólnie dostępne gdzie osoby borykające się z tym problemem mogą przebywać. Proponujemy im pomoc, przekazujemy istotne informacje związane z miejscami gdzie mogą przenocować , a także otrzymać ciepły posiłek. Odnotowaliśmy 83 interwencje, których podmiotem były zwierzęta. Są do działania związane zarówno z bezpańskimi i błąkającymi się psami, jak również zwierzętami potrąconymi, rannymi, lub padłymi. Prowadziliśmy w dalszym ciągu działania profilaktyczne związane z przekazaniem mieszkańcom naszego miasta informacji dotyczącej szkodliwości termicznego przetwarzania odpadów w piecach do tego nieprzeznaczonych. Podczas pieszych patroli strażnicy ulotki o tym informujące roznieśli na kolejnych 65 ulicach. Odnotowaliśmy także 65 interwencji dotyczących tego problemu. W 41 przypadkach interweniowaliśmy w wypadku nieprawidłowego postoju lub zatrzymania pojazdów mechanicznych. Kontroli podlegały również miejsca publiczne gdzie najczęściej dochodzi do wykroczeń związanych ze spożywanie alkoholu. W trzech przypadkach za takie wykroczenia strażnicy nałożyli mandaty karne. Z pracownikami MOPS-u wykonaliśmy 12 kontroli w miejscach zamieszkania osób korzystających z pomocy tej instytucji. Ponadto na potrzeby tej instytucji dokonaliśmy 2 konwojów wartości pieniężnych. Z terenu naszego miasta usunęliśmy kolejne 4 pojazdy mechaniczne, których stan techniczny wskazywał iż były niesprawne, a ich właściciele nie zareagowali na nasze monity. W sumie na przestrzeni 30 dni listopada Straż Miejska Miasta Luboń wykonała 694 różnego rodzaju interwencji.

681 total views, 1 views today