Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w grudniu 2016

Straz-Miejska-Lubon-150x99 W ostatnim miesiącu 2016 roku strażnicy miejscy wykonali 657 różnego rodzaju interwencji. Stałej kontroli poddajemy miejsca potencjalnego przebywania osób bezdomnych. Sami, a także z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przekazujemy informacje o możliwych formach pomocy. Kontynuujemy nasze działania związane z szkodliwością spalania śmieci w piecach, których zasadniczym celem jest edukacja w tym zakresie. Strażnicy kontynuowali roznoszenie ulotek informacyjnych. Podjęli także 49 interwencji związanych z termicznym przetwarzaniem odpadów. 95 razy interweniowaliśmy w związku z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jedną osobę w stanie nietrzeźwości przewieźliśmy do miejsca zamieszkania. Za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym mandatami karnymi ukaraliśmy trzy osoby. W dziewięciu przypadkach powodem naszych działań było zakłócanie porządku i spokoju publicznego. Siedmiokrotnie udzieliliśmy mieszkańcom naszego miasta pomocy przy uruchomieniu samochodu przy użyciu zewnętrznego urządzenia rozruchowego. 164 razy interweniowaliśmy w przypadkach nieprawidłowego postoju lub zatrzymania. Ujawniliśmy także jeden skradziony pojazd. Sprawę przekazaliśmy funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Luboniu. Dziewięciokrotnie interwencje dotyczyły bezpańskich i błąkających się psów. Od stycznia 2017 roku wyłapane na terenie Lubonia psy będą przewożone nie jak do tej pory do Przytuliska w Przyborówku, a do Schroniska dla Zwierząt w Poznaniu. Dokonaliśmy 24 konwoje wartości pieniężnych, oraz dokumentów zarówno na potrzeby Urzędu Miasta jak i MOPS-u. Z pracownikami Ośrodka dokonaliśmy 8 kontroli w miejscach zamieszkania osób korzystających z pomocy tej instytucji. Wystawiliśmy poczet sztandarowy miasta na uroczystości związane z obchodami rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Strażnicy miejscy zabezpieczali ład i porządek zarówno w dniu 27 grudnia podczas pokazu grup rekonstrukcyjnych jak i 4 grudnia podczas uroczystości Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Luboniu.

731 total views, 1 views today