Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w styczniu 2017

Strażnicy miejscy Miasta Luboń w styczniu 2017 roku wykonali w sumie 820 różnego rodzaju interwencji. Ze względu na porę roku i warunki atmosferyczne samodzielnie, a także z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kontrolujemy miejsca gdzie mogą znajdować się osoby z problemem bezdomności. Udzielamy im informacji gdzie mogą przenocować i gdzie zgłosić się po pomoc. W styczniu 199 razy właścicielom nieruchomości przypominaliśmy o obowiązku oczyszczenia chodnika z lodu i śniegu. Zimowe warunki i niskie temperatury sprawiły że 16 razy otrzymaliśmy zgłoszenie z prośbą o rozruch samochodu. Interwencji ze zwierzętami odnotowaliśmy łącznie 18. W dwóch przypadkach zgłoszenia dotyczyły biegających saren, w jednym zaś lisów. W tym drugim przypadku zostały rozlokowanie w miejscu pojawiania się tych dziko żyjących zwierząt zapachowe środki odstraszające. W 58 przypadkach nasze działania dotyczyły zgłoszeń o potencjalnym spalaniu nieczystości stałych w domowych piecach. Najczęściej jednak czarny dym wydobywający się z komina świadczył o niskiej jakości ale dozwolonym opale, starej instalacji grzewczej, w tym przede wszystkim piecach starszych generacji emitujących większą ilość zanieczyszczeń. Znaczna część zgłoszeń dociera do nas w godzinach między 16.00 a 18.00 kiedy to po powrocie do domu następuje rozpalanie palenisk. Warto również zaznaczyć że sposób rozpalania pieca ma także niepośredni wpływ na ilość wydobywającego się dymu. W dalszym ciągu jednak prosimy o sygnały dotyczące tej kwestii. Wykroczeń w ruchu drogowym odnotowaliśmy w pierwszym miesiącu 2017 roku 82. W głównej mierze dotyczyły one nieprawidłowego postoju i zatrzymania. Ponadto strażnicy miejscy zabezpieczali ład i porządek podczas przemarszu orszaku w ramach uroczystości Trzech Króli, a także koncertu kolęd (13.01.) i koncertu noworocznego (21.01.). Ponadto jak co roku strażnicy dbali o bezpieczeństwo wolontariuszy WOŚP. Braliśmy udział w działaniach prewencyjnych pod hasłem „mały ratownik w lubońskiej szkole”. 21 razy przewoziliśmy dokumenty. Wykonaliśmy także 3 konwoje wartości pieniężnych na potrzeby MOPS, a z jego pracownikami 24 kontrole w miejscach zamieszkania osób korzystających z pomocy tej instytucji.

679 total views, 1 views today