Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w lutym 2017

Straż Miejska Miasta Luboń w lutym 2017 roku wykonała łączne 602 różnego rodzaju interwencje. Odnotowaliśmy 58 zgłoszenia dotyczące podejrzenia, iż w piecach do tego nie przeznaczonych następuje spalanie nieczystości stałych. Każdorazowo strażnicy miejscy po otrzymaniu takiego sygnału dokonują kontroli kotłowni i tego co w niej jest spalane. Pięćdziesiąt trzy razy interweniowaliśmy gdy naruszane były przepisy ruchu drogowego z zakresie postoju i zatrzymania. Trzech kierujących rażąco naruszających te przepisy ukaraliśmy mandatami karnymi, w pozostałych przypadkach poprzestaliśmy na pouczeniu. Grzywną mandatową zostały także ukarane dwie osoby spożywające alkohol w miejscu publicznym. W 17 przypadkach nasze działania związane były z zanieczyszczeniem drogi publicznej przez pojazdy mechaniczne. Takie przypadki miały miejsce głównie przy wyjazdach z prowadzonych na terenie naszego miasta inwestycji budowlanych. W dalszym ciągu nie należą do rzadkości sytuacje kiedy to właściciele psów zapominają o swoich obowiązkach. 19 razy strażnicy interweniowali gdy naruszane były zapisy art.77 Kodeksu Wykroczeń. Na czterech właścicieli czworonogów nałożone zostały mandaty karne. Sześciokrotnie pomagaliśmy mieszkańcom naszego miasta przy rozruchu samochodu gdy zawiódł akumulator. Na prośbę Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Luboń dokonaliśmy 16 sprawdzeń wobec osób, które nie stawiły się na tzw. kwalifikację wojskową. Z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej przeprowadziliśmy 16 kontroli w miejscach zamieszkania osób korzystających z pomocy tej instytucji. Ponadto na potrzeby MOPS-u wykonaliśmy dwa konwoje wartości pieniężnych. Konwojów dokumentów w lutym było 20. Strażnicy miejscy zabezpieczali ład i porządek podczas „Gali Siewcy”. Wystawiliśmy poczet sztandarowy miasta podczas uroczystości 45 rocznicy tragicznego wybuchu w Wielkopolskich Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego.

691 total views, 1 views today