Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w kwietniu 2017

Strażnicy miejscy w Luboniu na przestrzeni 30 dni kwietnia 2017 roku wykonali 683 różnego rodzaju interwencji. Systematycznie dokonujemy kontroli miejsc gdzie najczęściej dochodzi do spożywania alkoholu. Za wykroczenie z art. 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nałożyliśmy 6 mandatów karnych. Od 5-go maja aż do ostatniego weekendu września w piątki oraz soboty wraz z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Luboniu w godzinach między 17.00 a 1.00 będziemy wystawiać na terenie naszego miasta dodatkowy patrol, którego podstawowym zadaniem będzie właśnie kontrola przestrzegania zapisów wyżej wspomnianej ustawy. 15 interwencji związanych było z niezachowaniem przez właścicieli czworonogów zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt. Z art. 77 Kodeksu Wykroczeń nałożyliśmy 4 grzywny mandatowe. Wszystkich interwencji związanych ze zwierzętami odnotowaliśmy 29. W 28 przypadkach nasze działania dotyczyły zabrudzenia drogi publicznej. Głównie miały one miejsce w tzw. nowym centrum Lubonia, gdzie prowadzone są budowy nowych budynków, a także trwa modernizacja ulicy Jana Pawła II. Jedenastokrotnie nasze interwencje dotyczyły potencjalnego spalania nieczystości stałych w piecach do tego nieprzeznaczonych. Nieprawidłowe zatrzymanie lub postój pojazdów mechanicznych było powodem 53 interwencji. Dokonaliśmy także 24 kontrole prawidłowości złożenia deklaracji na wywóz nieczystości stałych. Ponadto ośmiokrotnie zabezpieczaliśmy miejsca awarii i innych zdarzeń losowych. Z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Luboniu wykonaliśmy 6 wspólnych patroli prewencyjnych, gównie w godzinach między 6.00 a 14.00. Z pracownikami MOPS-u przeprowadziliśmy 16 kontroli w miejscach zamieszkania osób korzystających z pomocy tej instytucji. Dokonaliśmy także 2 konwojów wartości pieniężnych oraz 19 konwojów dokumentów. Strażnicy miejscy zabezpieczali również bezpieczeństwo uczestników Drogi Krzyżowej, która przeszła ulicami naszego miasta. Od dnia 18-go kwietnia w wykonywaniu naszych obowiązków służbowych pomaga nam nowy radiowóz – Dacia Logan.

 

886 total views, 2 views today