Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w maju 2017

Straż Miejska Miasta Luboń na przestrzeni 31 dni maja 2017 roku podjęła łącznie 805 różnego rodzaju interwencji. Dwadzieścia jeden z nich dotyczyło nieprzestrzegania przez właścicieli czworonogów zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Na podstawie art. 77 Kodeksu Wykroczeń grzywnami mandatowymi ukaraliśmy 6 osób. Dziewięć interwencji dotyczyło ustawy o ochronie zwierząt. Ich podmiotem były między innymi dzik, zaskroniec czy pisklęcia kawki. 123 razy interweniowaliśmy w wypadku nieprawidłowego postoju lub zatrzymania pojazdów mechanicznych. Prowadzone prace w obrębie ulicy Jana Pawła II w sposób zasadniczy wpłynęły na ograniczenie ilości miejsc parkingowych w tym rejonie. Strażnicy miejscy przypominają jednak o konieczności pozostawiania samochodów zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Dziewiętnaście razy interweniowaliśmy w wypadku zanieczyszczenia drogi publicznej. W 16 przypadkach nasze działania dotyczyły spalania suszu ogrodowego. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż można tego dokonywać zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Luboń w miesiącach marcu i kwietni, oraz październiku i listopadzie, oczywiście pod warunkiem że nie stanowi to uciążliwości dla sąsiadów. Trzykrotnie zabezpieczaliśmy miejsce zdarzeń losowych takich jak kolizja, wypadek i pożar budynku. Z terenu naszego miasta usunęliśmy kolejne 3 wraki pojazdów mechanicznych. Od 2-go maja rozpoczęliśmy wspólne patrole z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Luboniu, których zasadniczym celem jest kontrola miejsc ogólnie dostępnych gdzie najczęściej dochodzi do spożywania alkoholu. Na podstawie art. 43 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi strażnicy miejscy nałożyli na przestrzeni całego miesiąca 35 mandatów karnych kredytowanych. W sumie interwencji związanych z wyżej wymienioną ustawą było 217. Z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wykonaliśmy 17 kontroli w miejscach zamieszkania osób korzystających z pomocy tej instytucji. Ponadto na rzecz MOPS-u dokonaliśmy trzech konwojów wartości pieniężnych. 3 maja uczestniczyliśmy w uroczystościach związanych z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Wystawiliśmy poczet sztandarowy miasta. W dniu 30 maja wspólnie z Gimnazjum nr 2 oraz Komisariatem Policji w Luboniu zorganizowaliśmy po raz kolejny konkurs „Najlepszy rowerzysta Lubonia”. Jego celem jest propagowanie wiedzy i umiejętności z zakresu ruchu drogowego.

807 total views, 1 views today