Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w czerwcu 2017

W czerwcu 2017 r. strażnicy miejscy w Luboniu wykonali łącznie 824 różnego rodzaju interwencji. Samodzielnie oraz podczas wspólnych patroli z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Luboniu podjęliśmy 151 interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych. W 23 przypadkach na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nałożyliśmy mandaty karne. Osiemdziesiąt jeden razy interweniowaliśmy w wypadku nieprawidłowego postoju lub zatrzymania pojazdów mechanicznych. W 31 przypadkach podstawą do naszych działań było nieprzestrzeganie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Luboń. Siedmiokrotnie interweniowaliśmy gdy zanieczyszczona była droga publiczna lub chodnik. Na właścicieli psów, którzy nie zachowali środków ostrożności przy trzymaniu swoich czworonogów nałożyliśmy dwie grzywny mandatowe. Do Instytutu Weterynarii przy Uniwersytecie Przyrodniczym odwieźliśmy 3 ranne ptaki. Wszystkich interwencji związanych ze zwierzętami w minionym miesiącu odnotowaliśmy 31. Z terenu miasta usunęliśmy kolejne dwa wraki pojazdów mechanicznych, a także jedną przyczepę. Dokonaliśmy także zabezpieczenia miejsca uszkodzenia gazociągu u zbiegu ulic Pułaskiego i Jana Pawła II. W trzech przypadkach po intensywnych opadach deszczu, które miały miejsce w minionym miesiącu strażnicy pomagali mieszkańcom miasta używając motopompy do wypompowania wody. Z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wykonaliśmy 16 kontroli w miejscach zamieszkania osób korzystających z pomocy tej instytucji. Ponad to na potrzeby MOPS-u dokonaliśmy 3 konwojów wartości pieniężnych. Z funkcjonariuszami lubońskiej Policji przeprowadziliśmy 7 wspólnych patroli. Zabezpieczaliśmy ład, porządek i bezpieczeństwo podczas Dni Lubonia. W ramach tej imprezy w sobotę 10 czerwca zorganizowaliśmy festyn pod hasłem „Z nami bezpieczniej”, w niedzielę zaś „Twój czworonożny przyjaciel”. 15-go czerwca zabezpieczaliśmy procesję „Bożego Ciała” w parafii p. w. Św. Jana Bosko. Pilotowaliśmy także uczestników „Marszu dla życia”, który z Placu E. Bojanowskiego przeszedł na Wzgórze Papieskie. Wystawiliśmy także poczet sztandarowy podczas uroczystości związanych z zamordowaniem gen. H. Kowanówki.

693 total views, 1 views today