Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w lipcu 2017

Strażnicy miejscy z Lubonia w lipcu 2017 roku wykonali łącznie 594 różnego rodzaju interwencji. Niestety, w dalszym ciągu wspólne patrole Straży Miejskiej i Policji ujawniają dużą ilość wykroczeń związanych z naruszaniem zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W lipcu odnotowaliśmy 132 takie interwencje. Ich efektem stało się między innymi nałożenie mandatów karnych na kwotę 3200 zł. Budowa asfaltowej nawierzchni na ulicy Jana Pawła II spowodowała czasowe zmniejszenie ilości miejsc parkingowych w tym rejonie. Nie stanowi to jednak usprawiedliwienia dla właścicieli pojazdów mechanicznych, którzy w sposób rażący naruszają przepisy prawa o ruchu drogowym dotyczące postoju i zatrzymania. Na terenie NCL tego typu interwencji odnotowaliśmy 48, a na obszarze całego miasta było ich 87. Ciepła i wilgotna pogoda sprawia, że na wielu nieruchomościach, szczególnie tych niezamieszkałych, roślinność zaczęła wyrastać na chodnik utrudniając przejście. W 18 przypadkach wyznaczyliśmy właścicielom takich posesji termin do usunięcia gałęzi i innych roślin z terenów przeznaczonych dla ruchu pieszych. 13 interwencji przez nas wykonanych związanych było z zanieczyszczeniem miejsca publicznego głównie w okolicach wyjazdów z prowadzonych na terenie miasta budów. Interwencji związanych ze zwierzętami odnotowaliśmy w minionym miesiącu 39, w tym między innymi dotyczące węża znajdującego się na posesji prywatnej, czy sarny biegającej po publicznej drodze. W 16 przypadkach nasze działania związane były z nieprzestrzeganiem środków ostrożności przy trzymaniu psów przez ich właścicieli. Na podstawie art.77 Kodeksu Wykroczeń ukaraliśmy za takie wykroczenie 6 osób. W dniu 25 lipca na skutek intensywnych opadów atmosferycznych zmuszeni byliśmy do chwilowego zamknięcia odcinka ulicy Powstańców Wielkopolskich biegnącego pod wiaduktem kolejowym, oraz udzielenia pomocy Ochotniczej Straży Pożarnej w usprawnianiu ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Fabrycznej, które stało się nieprzejezdne. Z terenu naszego miasta usunęliśmy kolejne 4 pojazdy, których stan techniczny wskazywał iż są nieużywane, a ich właściciele mimo wyznaczenia przez nas terminu na ich usunięcie, tego nie dokonali. Z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej przeprowadziliśmy 14 kontroli w miejscach zamieszkania osób korzystających z pomocy tej instytucji. Ponadto na potrzeby tej instytucji dokonaliśmy 2 konwojów wartości pieniężnych. W lipcu dwukrotnie zabezpieczaliśmy miejsce gdzie odbywały się seanse „kina letniego”.

509 total views, 1 views today