Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w październiku 2017

W październiku 2017 roku odnotowaliśmy 854 różnego rodzaju interwencji. Systematyczne kontrole przestrzegania przepisów ruchu drogowego na terenie Nowego Centrum Lubonia doprowadziły do podjęcia 170 interwencji. W 32 przypadkach zakończyły się one postępowaniem mandatowym wobec kierujących pojazdami, którzy nie przestrzegali przepisów w zakresie postoju i zatrzymania. Mimo, iż zakończyły się wspólne patrolefunkcjonariuszy Komisariatu Policji w Luboniu i Straży Miejskiej Miasta Luboń ukierunkowane na kontrolę miejsc publicznych, gdzie najczęściej dochodzi do spożywania alkoholu, Strażnicy kontynuując te działania grzywnami mandatowymi ukarali za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 5 osób. Rozpoczynający się sezon zimowy spowodował, iż odnotowaliśmy 15 zgłoszeń dotyczących potencjalnego spalania nieczystości stałych w piecach do tego nieprzeznaczonych. Czterech właścicieli psów, którzy nie zachowali nakazanych i zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt zostało na przestrzeni 31 dni października ukaranych mandatami karnymi kredytowanymi. Z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wykonaliśmy 8 kontroli w miejscach zamieszkania osób korzystających z pomocy tej instytucji. Na potrzeby MOPS-u wykonaliśmy także 2 konwoje wartości pieniężnych. Przeprowadziliśmy także 5 patroli szkolnych, których zasadniczym celem była kontrola rejonów przyległych do lubońskich placówek oświatowych. Strażnicy miejscy brali udział w działaniach prewencyjnych i interwencyjnych w czasie anomalii pogodowych spowodowanych przez orkan „ Ksawery” oraz „Grzegorz”. Ponadto zabezpieczaliśmy ład i porządek podczas Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza. Dbaliśmy także o bezpieczeństwo uczestników ”korowodu świętych„ który przeszedł w dniu 31 października w Kościele pw. św. Barbary na cmentarz parafialny. Od dnia 27 października uczestniczyliśmy w działaniach związanych z akcją „znicz”.

612 total views, 1 views today