Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w listopadzie 2017

W dniu 1 listopada strażnicy miejscy uczestniczyli w akcji „Znicz” dbając o ład i porządek w obrębie cmentarza parafialnego w Żabikowie. W dniu 11 listopada pomagaliśmy w zabezpieczeniu trasy VII „Biegu Niepodległości”, oraz uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej za ojczyznę wystawiając poczet sztandarowy miasta. Łącznie wykonaliśmy w listopadzie 2017 roku 750 różnego rodzaju interwencji. Osiemnaście z nich związanych było z niezachowaniem zwykłych nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt. Trzech właścicieli czworonogów zostało ukaranych grzywnami mandatowymi. 38 razy interweniowaliśmy na zgłoszenie dotyczące potencjalnego spalania nieczystości stałych w piecach do tego nieprzeznaczonych. W jednym przypadku na właściciela nieruchomości nałożyliśmy mandat karny kredytowany. W listopadzie rozstrzygnięty został konkurs dla uczniów lubońskich szkół, którego tematyką była szkodliwość spalania śmieci dla zdrowia ludzi i środowiska. Jego efektem będzie między innymi plakat apelujący o rozwagę i rozsądek w tej kwestii. Za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych ukaraliśmy grzywnami 4 osoby. W ruchu drogowym odnotowaliśmy 167 interwencji. W 13 przypadkach kierujący pojazdami, którzy wykroczyli wobec przepisów ruchu drogowego dotyczących postoju i zatrzymania zostali ukarani mandatami karnymi. Z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Luboniu przeprowadziliśmy 4 wspólne patrole szkolne. 18 razy strażnicy kontrolowali rejon lubońskich szkół samodzielnie. Z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej przeprowadziliśmy 8 kontroli w miejscach zamieszkania osób korzystających z pomocy tej instytucji. Dokonaliśmy także na potrzeby tej instytucji konwoju wartości pieniężnych. W listopadzie 2017 roku doprowadziliśmy także do usunięcia przez właścicieli 3 wraków pojazdów mechanicznych. Dwukrotnie udzieliliśmy asysty pracownikom Urzędu Miasta Luboń podczas wizji lokalnych. 

W imieniu wszystkich pracowników Straży Miejskiej Miasta Luboń na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy 2018 Rok składam życzenia wszelkiej pomyślności, radości i spokoju.

Komendant Straży Miejskiej Miasta Luboń

Paweł Dybczyński

606 total views, 2 views today