Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w styczniu 2018

Straż Miejska Miasta Luboń w styczniu 2018 roku wykonała łącznie 821 różnego rodzaju interwencji. Jak to bywa w tym okresie strażnicy przypominają właścicielom nieruchomości o konieczności usunięcia z chodnika śniegu czy błota. Takich interwencji odnotowaliśmy mimo stosunkowo łagodnej zimy 107. Cały czas mieszkańcy zgłaszają do nas sygnały o potencjalnym spalaniu nieczystości stałych w piecach do tego nieprzeznaczonych. W styczniu 2018 roku strażnicy interweniowali w tym zakresie 49 razy. W dwóch przypadkach na właścicieli posesji w postępowaniu mandatowym nałożono grzywnę. Aby podnieść efektywność kontroli w tym zakresie już 8 lutego br wszyscy strażnicy przejdą szkolenie z zakresu pobierania próbek popiołów w ramach czynności kontrolnych. W wypadku wątpliwości co stanowiło opał pobrane próbki zostaną wysłane do koncesjonowanego laboratorium. Gdy jednoznacznie zostanie w ten sposób udowodnione spalanie nieczystości stałych lub materiałów zabronionych takich jak choćby płyty wiórowe, meble itp. oprócz mandatu karnego sprawca takiego wykroczenia zostanie obciążony również kosztami tego badania. Z zakresu ruchu drogowego w minionym okresie odnotowaliśmy 68 interwencji. W głównej mierze dotyczyły one nieprawidłowego postoju bądź zatrzymania. Piętnastokrotnie interweniowaliśmy w związku z zanieczyszczeniem miejsc publicznych. Za niezachowanie zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt nałożyliśmy 7 mandatów karnych. Wszystkich interwencji związanych ze zwierzętami było zaś 13. Wraz z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wykonaliśmy 4 kontrole w miejscach zamieszkania osób korzystających z pomocy tej instytucji. Na rzecz tej instytucji wykonaliśmy także dwa konwoje wartości pieniężnych. W styczniu przeprowadziliśmy także dwa wspólne patrole z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Luboniu. Strażnicy miejscy dbali o bezpieczeństwo uczestników orszaku „Trzech Króli” , a także wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

700 total views, 1 views today