Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w lutym 2018

W drugim miesiącu 2018 roku strażnicy miejscy wykonali na terenie Lubonia w sumie 515 różnego rodzaju interwencji. Szczególną uwagę zwracaliśmy, ze względu na warunki atmosferyczne, na kontrolę miejsc gdzie potencjalnie mogą przebywać osoby z problemem bezdomności. Samodzielnie, jak również z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Luboniu sprawdzaliśmy kilkukrotnie w ciągu doby te pustostany. Osobom tam przebywającym oferowana była pomoc w znalezieniu miejsca w noclegowniach. Doraźnie dostarczane były również ciepłe napoje i jedzenie. W związku ze zgłoszeniami dotyczącymi potencjalnego spalania nieczystości stałych w piecach do tego nieprzeznaczonych wykonaliśmy 33 interwencje. Dwóch właścicieli nieruchomości za tego rodzaju wykroczenia zostało ukaranych grzywnami mandatowymi. Wszyscy strażnicy przeszli w minionym miesiącu szkolenie z pobierania próbek odpadów paleniskowych w ramach prowadzonych przez nas działań kontrolnych. Możliwość bowiem pobierania popiołów z pieców w sposób znaczący pomoże w ocenie co było spalane w przydomowych kotłowniach. Rozpoczęliśmy również roznoszenie ulotek informujących o szkodliwości spalania „śmieci” w domach jak i konsekwencjach grożących za tego typu wykroczenia.. Za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych nałożyliśmy w lutym 2018 roku 3 mandaty karne. Jedną osobę w stanie nietrzeźwości przewieźliśmy do Izby Wytrzeźwień. Interwencji gdzie podmiotem były zwierzęta w lutym 2018 roku było 23. Czterech właścicieli psów, którzy nie zachowali nakazanych i zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt ukarano na podstawie art.77 Kodeksu Wykroczeń grzywnami. Interwencji związanych z ruchem drogowym odnotowaliśmy 51. W głównej mierze dotyczyły one nieprawidłowego postoju lub zatrzymania. Dwie osoby zostały również skazane na wniosek Straży Miejskiej Miasta Luboń przez Sąd Rejonowy w Poznaniu. W jednym przypadku sprawa dotyczyła spożywania alkoholu w miejscu publicznym , w drugim zaś kara zakłócanie ciszy nocnej przez psa. Wraz z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Luboniu wykonaliśmy dwa patrole szkolne, zaś z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej cztery patrole w miejscach zamieszkania osób korzystających z pomocy tej instytucji. Strażnicy zabezpieczali również w dniu 9 lutego teren przyległy do hali widowiskowo-sportowej w trakcie trwania „Gali Siewcy”.

656 total views, 1 views today