Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w kwietniu 2018

Strażnicy miejscy w Luboniu na przestrzeni 30 dni kwietnia 2018 roku wykonali 649 różnego rodzaju interwencji.

Systematycznie dokonujemy kontroli miejsc gdzie najczęściej dochodzi do spożywania alkoholu. Za wykroczenie z art.43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nałożyliśmy 13 mandatów karnych. Od 4-go maja aż do ostatniego weekendu września w piątki oraz soboty, wzorem lat minionych, wraz z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Luboniu w godzinach między 17.00 a 1.00 będziemy wystawiać na terenie naszego miasta dodatkowy patrol, którego podstawowym zadaniem będzie kontrola przestrzegania zapisów wyżej wspomnianej ustawy. 15 interwencji związanych było z niezachowaniem przez właścicieli czworonogów zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt. Z art.77 Kodeksu Wykroczeń nałożyliśmy 3 mandaty karne. Wszystkich interwencji związanych ze zwierzętami odnotowaliśmy 26. Pod opiekę weterynarza trafiły między innymi młode wiewiórki, których matkę potrącił samochód, oraz pisklęta dzikich kaczek. W 14 przypadkach nasze działania dotyczyły zabrudzenia drogi publicznej. Głównie miały one miejsce w tzw. Nowym Centrum Lubonia, gdzie składowana jest ziemia z prac wykonywanych na ulicy Źródlanej. Dwudziestokrotnie nasze interwencje dotyczyły potencjalnego spalania nieczystości stałych w piecach do tego nieprzeznaczonych. W jednym przypadku właściciel nieruchomości został ukarany grzywną mandatową. Wraz z pracownikami Wydziału Planowania Rozwoju i Ochrony Środowiska dokonaliśmy kontroli 21 nieruchomości, których właściciele złożyli wnioski o dofinansowanie wymiany pieców. Kontrole te będziemy kontynuować w maju. Interwencji związanych z naruszeniem przepisów ruchu drogowego odnotowaliśmy w kwietniu 94. Jedenaście interwencji dotyczyło pojazdów, których stan techniczny wskazywał, iż nie są używane. Z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Luboniu wystawiliśmy 21 wspólnych patroli prewencyjnych, głównie w godzinach między 6.00 a 14.00 a także dwa patrole szkolne. Z pracownikami MOPS-u przeprowadziliśmy 10 kontroli w miejscach zamieszkania osób korzystających z pomocy tej instytucji. Dokonaliśmy również na rzecz tej instytucji dwóch konwojów wartości pieniężnych. Strażnicy miejscy zabezpieczali również bezpieczeństwo uczestników Drogi Krzyżowej, która przeszła ulicami naszego miasta.

418 total views, 2 views today