Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w maju 2018

W maju 2018 roku strażnicy miejscy wykonali 554 różnego rodzaju interwencje. Wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Luboniu wystawiliśmy 16 łączonych patroli prewencyjnych w godzinach 6ºº-14ºº, oraz 8 patroli w godzinach 17ºº-1ºº, których zasadniczym zadaniem była kontrola miejsc publicznych gdzie najczęściej dochodzi do spożywania alkoholu. Jednym z efektów tych działań stało się ukaranie grzywnami mandatowymi 25 osób, które nie przestrzegały zapisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Do Izby Wytrzeźwień przewieźliśmy 2 osoby w stanie zagrażającym ich zdrowiu lub życiu, bądź zdrowiu lub życiu osób trzecich. Mimo wyjątkowo ciepłej aury 8 naszych interwencji związanych było ze spalaniem odpadów stałych w piecach do tego nieprzeznaczonych. W dwóch przypadkach strażnicy ukarali właścicieli nieruchomości mandatami karnymi. Wraz z pracownikami Wydziału Planowania Rozwoju i Ochrony Środowiska dokonaliśmy 31 kontroli kotłowni u osób ubiegających się o dofinansowanie wymiany pieców. W minionym miesiącu aż 5 rannych ptaków przewieźliśmy do Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej. Natomiast do Starego Ogrodu Zoologicznego trafił porzucony żółw. Siedmiu właścicieli czworonogów zostało ukaranych za niezachowanie nakazanych i zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt. Z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonaliśmy 16 kontroli w miejscach zamieszkania osób korzystających z pomocy tej instytucji. Na potrzeby MOPS dokonaliśmy również 2 konwoje wartości pieniężnych. Jedną osobę przewieźliśmy do ośrodka dla osób bezdomnych. Strażnicy doprowadzili do usunięcia z terenu miasta 7 pojazdów, których stan techniczny wskazywał, że są nieużywane. W czasie gdy nie działała sygnalizacja świetlna na ulicy Żabikowskiej przy Szkole Podstawowej nr 2 pomagaliśmy dzieciom w bezpiecznym przejściu przez ulicę. W dniu 3 maja wystawiliśmy poczet sztandarowy miasta. W dniu 22 maja wraz z nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 5 zorganizowaliśmy po raz kolejny konkurs „Najlepszy młody rowerzysta Miasta Luboń 2017/2018”. W dniu 31 maja dbaliśmy o bezpieczeństwo osób biorących udział w procesji „Bożego Ciała”.

415 total views, 2 views today