Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w lipcu 2018

W lipcu strażnicy miejscy w Luboniu wykonali w sumie 379 różnego rodzaju interwencji. 11 lipca na skutek intensywnych opadów atmosferycznych zmuszeni byliśmy do chwilowego zamknięcia odcinka ulicy Powstańców Wielkopolskich biegnącego pod wiaduktem kolejowym. Strażnicy pomagali również w zabezpieczeniu innych miejsc i usuwaniu skutków tej nawałnicy. Z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Luboniu wystawiliśmy 11 mieszanych patroli prewencyjnych w godzinach 6.00-14.00, oraz 8 patroli weekendowych, których celem była kontrola miejsc publicznych gdzie najczęściej dochodzi do spożywania alkoholu. Na podstawie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi- mandatami karnymi ukaraliśmy 15 osób. Dwie osoby, których stan upojenia alkoholowego stwarzał zagrożenie dla ich zdrowia lub życia przewieźliśmy do Izby Wytrzeźwień. Łącznie interwencji tego typu odnotowaliśmy w minionym miesiącu 66. Interwencji związanych z nieprawidłowym postojem lub zatrzymaniem w lipcu odnotowaliśmy 46. Doprowadziliśmy także do usunięcia kolejnych trzech samochodów, których stan techniczny wskazywał, iż nie są używane. W 18 przypadkach nasze interwencje dotyczyły zwierząt. Dwa ranne ptaki z terenu naszego miasta trafiły do Ptasiego Azylu przy Akademii Rolniczej. Trzech właścicieli psów zostało przez nas ukaranych grzywnami mandatowymi za niezachowanie nakazanych i zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt. Z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadziliśmy 5 kontroli w miejscach zamieszkania osób korzystających z pomocy tej instytucji. Operatorowi poznańskich rowerów miejskich przekazaliśmy jeden jednoślad porzucony na terenie Lubonia. Strażnicy kontrolowali również teren przyległy do plaży miejskiej w ramach czwartkowych seansów kina letniego.

437 total views, 1 views today