Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń we wrześniu 2018

Strażnicy miejscy we wrześniu 2018 roku wykonali łącznie 581 różnego rodzaju interwencji. Na podstawie zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Luboń podjęliśmy 29 interwencji. Dotyczyły one w głównej mierze zanieczyszczonych i zarośniętych chwastami chodników i nieruchomości. Pierwsze jesienne chłodniejsze dni sprawiły, że odnotowaliśmy 11 interwencji związanych z potencjalnym przetwarzaniem nieczystości stałych w piecach do tego nieprzeznaczonych. Interwencji związanych z naruszeniem przepisów ruchu drogowego we wrześniu było 58. Ponadto 14 razy strażnicy podjęli stosowne działania związane z zanieczyszczeniem drogi publicznej. Dzięki działaniom Straży Miejskiej z terenu naszego miasta „zginęło”kolejnych 7 „wraków” pojazdów mechanicznych. 21 razy interwencje związane były z nieprzestrzeganiem przez właściciela czworonogów nakazanych i zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt. Wraz z funkcjonariuszami Komisariatu Policji wykonaliśmy 14 łączonych patroli prewencyjnych w godzinach między 6.00 a 14.00, oraz 9 patroli, których podstawowym zadaniem była kontrola przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na terenie Lubonia. Interwencji związanych z wyżej wspomnianej ustawy było 80. Osiem osób zostało ukaranych grzywnami mandatowymi. Z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonaliśmy 6 kontroli w miejscach zamieszkania osób korzystających z pomocy tej instytucji. Ponadto strażnicy miejscy brali udział w zabezpieczeniu ładu i porządku podczas Biby w Lasku. Pomagali także podczas awarii sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Żabikowskiej / 11 Listopada / Pułaskiego w bezpiecznym dotarciu do szkoły dzieciom i młodzieży.

 

461 total views, 1 views today