Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w listopadzie 2018

Strażnicy Miejscy wzorem lat minionych w dniu 1 listopada usprawniali ruch dbając o ład i porządek wokół cmentarza parafialnego przy ulicy Cmentarnej. W dniu 11 listopada wystawiliśmy poczet sztandarowy Miasta Luboń, który uczestniczył w uroczystościach setnej rocznicy odzyskania Niepodległości odbywających się w Kościele pw. św. Barbary oraz na placu E. Bojanowskiego. Strażnicy Miejscy w tym dniu pomagali również w zabezpieczeniu Biegu Niepodległości, a także dbali o porządek podczas inscenizacji mającej miejsce na stacji PKP. W związku z trwającym sezonem grzewczym rozpoczęliśmy roznoszenie ulotek informacyjnych mówiących o konsekwencjach grożących za termiczne przetwarzanie nieczystości stałych w piecach do tego nieprzeznaczonych, a także o zapisach Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, która zaczęła obowiązywać od dnia 1 maja br. W związku z potencjalnym spalaniem nieczystości stałych podjęliśmy w minionym miesiącu 45 interwencji. Pobraliśmy do analizy 7 próbek popiołu. W trzech przypadkach wynik okazał się pozytywny a właściciele tych nieruchomości zostali ukarani grzywnami mandatowymi. Od miesiąca stycznia Straż Miejska Miasta Luboń rozpocznie planowane kontrole nieruchomości w naszym mieście, których celem będzie sprawdzanie domowych kotłowni. To kolejne działania, których zasadniczym celem jest walka ze smogiem w naszym mieście. W związku z naruszeniem przepisów ruchu drogowego w zakresie postoju i zatrzymania, przeprowadziliśmy 42 interwencje. 5 właścicieli pojazdów mechanicznych zostało ukaranych mandatami karnymi. Z terenu naszego miasta usunęliśmy 5 kolejnych wraków pojazdów mechanicznych, których stan techniczny wskazywał, iż są nieużywane. 26 interwencji dotyczyło art. 77 kodeksu wykroczeń tj. niezachowania zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt. Na trzech właścicieli psów zostały nałożone grzywny mandatowe. Do lecznicy przy Uniwersytecie Przyrodniczym z terenu Lubonia przewieźliśmy dwa ranne ptaki. W związku z naruszeniem przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wykonaliśmy 37 interwencji. Na podstawie jej zapisów nałożyliśmy dwie grzywny mandatowe na osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych. W listopadzie 2018 roku rozpoczęliśmy także kontrole posesji, na których znajdują się bezodpływowe zbiorniki na nieczystości płynne. Z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Luboniu wykonaliśmy w minionym miesiącu 6 wspólnych patroli prewencyjnych. Z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonaliśmy 8 kontroli w miejscach zamieszkania osób korzystających z pomocy tej instytucji. Łącznie w listopadzie 2018 roku wykonaliśmy 597 różnego rodzaju interwencji.

489 total views, 2 views today