Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w styczniu 2019

W pierwszym miesiącu 2019 roku strażnicy miejscy w Luboniu wykonali łącznie 662 różnego rodzaju interwencji. Trwający sezon grzewczy sprawia, że jednym z podstawowych zadań przez nas wykonywanych jest podejmowanie działań związanych z termicznym przetwarzaniem nieczystości stałych w piecach do tego nieprzeznaczonych. Na podstawie art. 71 Ustawy o odpadach podjęliśmy 60 interwencji. W dwóch przypadkach zakończyły się one nałożeniem grzywien mandatowych. Ponadto, zgodnie z zapowiedziami rozpoczęliśmy planowe kontrole przydomowych kotłowni według ogłoszonej rejonizacji. I tak na przestrzeni stycznia „odwiedziliśmy” 221 posesji, sprawdzając jakim rodzajem paliwa ogrzewane są domy, a przede wszystkim czy nie są spalane nieczystości stałe. Działania te będą kontynuowane w kolejnych miesiącach. Na prośbę Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Luboń dokonaliśmy także 38 kontroli umów na wywóz nieczystości płynnych i stałych z lubońskich nieruchomości. Zimowe miesiące to także czas kiedy nie wszyscy właściciele nieruchomości w naszym mieście pamiętają o obowiązku odśnieżania chodników. W związku z zaleganiem śniegu lub ich oblodzeniem interweniowaliśmy 33-krotnie. Trzy nasze interwencje związane były w minionym miesiącu z nielegalnym odprowadzaniem wód deszczowych na chodnik lub ulicę. Pragnę przypomnieć w tym miejscu, iż do obowiązków właściciela nieruchomości należy zagospodarowanie wód opadowych we własnym zakresie. Interwencji związanych z niezachowaniem nakazanych i zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu psów odnotowaliśmy 10. W trzech przypadkach na właścicieli czworonogów nałożone zostały mandaty karne kredytowane. Za nieprawidłowy postój lub zatrzymanie ukaranych zostało 3 kierujących. W 41 przypadkach strażnicy poprzestali na pouczeniu. W dniu 6 stycznia zabezpieczaliśmy przemarsz orszaku „Trzech Króli” z kościoła pw. Św. Jana Bosko do żłóbka znajdującego się u zbiegu ulic Jana Pawła II i Wschodniej. 13 stycznia strażnicy miejscy patrolowali teren naszego miasta zapewniając bezpieczeństwo wolontariuszom WOŚP. Dokonaliśmy również konwoju zebranych pieniędzy do wojewódzkiego sztabu WOŚP w Poznaniu.

316 total views, 1 views today