Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w marcu 2019

W marcu 2019 roku strażnicy miejscy w Luboniu wykonali łącznie 695 różnego rodzaju interwencji.

Podobnie jak to było w minionych miesiącach duży nacisk kładliśmy na działania związane z przeciwdziałaniem zanieczyszczeniu powietrza poprzez termiczne przetwarzanie odpadów stałych w piecach do tego nieprzeznaczonych.

I tak, wykonaliśmy w minionym miesiącu 55 interwencyjnych kontroli przydomowych kotłowni, a także 231 kontroli według wcześniej zaplanowanego grafiku.

Pobraliśmy do analizy również jedną próbkę popiołu, która to okazała iż spalane były nieczystości stałe. Właściciel tej nieruchomości został oczywiście ukarany mandatem karnym kredytowanym.

Interwencji, których przedmiotem były zwierzęta odnotowaliśmy na przestrzeni 31 dni marca łącznie 23. Za niezachowanie zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu psa ukaraliśmy 3 właścicieli czworonogów.

Jednego rannego ptaka przewieźliśmy z terenu naszego miasta do Uniwersytetu Przyrodniczego.

Na podstawie zapisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nałożyliśmy na 2 osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych grzywne mandatowe.

Dwie osoby w stanie nietrzeźwości zagrażającym ich zdrowiu lub życiu, albo zdrowiu lub życiu osób trzecich przewieźliśmy do Izby Wytrzeźwień.

Interwencji związanych z bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym odnotowaliśmy 73.

W dniu 22 marca wraz z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Luboniu zabezpieczyliśmy na terenie miasta przemarsz Drogi Krzyżowej.

Z funkcjonariuszami KP Luboń wykonaliśmy 6 wspólnych patroli prewencyjnych oraz 4 patrole „szkolne”, których zadaniem była kontrola terenu wokół lubońskich placówek oświatowych.

Z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonaliśmy 4 kontroli w miejscach zamieszkania osób korzystających z pomocy tej instytucji.

Dokonaliśmy również 24 sprawdzeń wobec osób, które nie stawiły się na tzw. kwalifikację wojskową.

334 total views, 1 views today