Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w miesiącu czerwcu 2019

W miesiącu czerwcu 2019 roku strażnicy miejscy wykonali łącznie 490 różnego rodzaju interwencji. Wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Luboniu wystawiliśmy 5 łączonych patroli prewencyjnych w godzinach 6.00-14.00.

Ponadto wystawiliśmy także 9 łączonych patroli w godzinach 17.00-1.00, których zasadniczym zadaniem była kontrola miejsc publicznych, gdzie najczęściej dochodzi do spożywania alkoholu. Na podstawie art. 43 ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi grzywnami mandatowymi ukaraliśmy 21 osób. Do Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania przewieźliśmy 2 osoby w stanie nietrzeźwości, który zagrażał zdrowiu lub życiu ich lub osób trzecich. Trzydzieści trzy razy strażnicy interweniowali w wypadku nieprawidłowego postoju lub zatrzymania pojazdów mechanicznych. Interwencji związanych ze zwierzętami w czerwcu odnotowaliśmy 21. Dwóch właścicieli psów, którzy nie zachowali nakazanych lub zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt zostało ukaranych mandatami karnymi. Do Uniwersytetu Centrum Medycyny Weterynaryjnej w Poznaniu z terenu miasta przewieźliśmy 9 rannych ptaków. Czerwiec był kolejnym miesiącem, w którym strażnicy odzyskali 3 rowery miejskie porzucone na terenie Lubonia. Przekazano je firmie zajmującej się techniczną obsługą tego sprzętu. W dniach 8 i 9 czerwca strażnicy miejscy dbali o ład, porządek i bezpieczeństwo podczas „Dni Lubonia”. W dniu 18 czerwca podczas uroczystości związanych z obchodami rocznicy zamordowania gen. Henryka Kowalówki wystawiliśmy poczet sztandarowy miasta.

 

258 total views, 1 views today