Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w lipcu 2019

W miesiącu lipcu 2019 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej wykonali łącznie 611 interwencji różnego rodzaju oraz nałożyli 31 mandatów. Straż Miejska Miasta Luboń ściśle współpracowała z funkcjonariuszami Policji w Luboniu w zakresie kontroli miejsc publicznych, gdzie najczęściej dochodzi do spożywania alkoholu. Na podstawie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mandatami ukaraliśmy 25 osób. Do Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania przewieźliśmy 1 osobę w stanie nietrzeźwości, ale interwencji związanych z egzekwowaniem ustawy było aż 104.

Ponadto zarejestrowaliśmy 74 interwencje związane ze źle zaparkowanymi pojazdami lub innymi utrudnieniami w ruchu drogowym lub pieszym. Interwencji związanych z dzikimi oraz domowymi zwierzętami w tym miesiącu zanotowaliśmy 29. Do Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej w Poznaniu z terenu miasta przewieźliśmy 6 rannych ptaków. Ponadto ze względu na okres wakacyjny, priorytetem jest dla nas wypoczynek najmłodszych, dlatego regularnie prowadzone były kontrole placów zabaw. W sumie przeprowadzono 183 takich kontroli oraz 36 kontroli ładu i porządku publicznego, również plaży miejskiej.

Przeprowadzono 31 patroli pieszych, których celem było sprawdzenie miejsc niedostępnych dla patroli samochodowych głównie na lubońskich osiedlach. Na bieżąco prowadzone były kontrole pod względem zanieczyszczania powietrza, wody i gleby. Spalania odpadów lub porzucania śmieci. Przeprowadzono również kontrole nieruchomości pod kontem posiadania dokumentów na wywóz nieczystości oraz przyłączeń do kanalizacji sanitarnej. Jednym z ważniejszych zadań jakie w tym miesiącu realizowaliśmy było stałe monitorowanie i zabezpieczenie wraku pojazdu wyłowionego z Warty przy plaży miejskiej. Od momentu jego wydobycia, do czasu jego usunięcia funkcjonariusze Straży Miejskiej kontrolowali to miejsce oraz zapewnili odpowiednie oznakowanie wraku taśmą ostrzegawczą.

Informujemy że Straż Miejska Miasta Luboń w miesiącu wrześniu będzie do państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 22:00 oraz w soboty w godzinach 6:00 – 14:00.

218 total views, 1 views today