Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w sierpniu 2019

Sierpień 2019 był dla nas miesiącem intensywnej pracy pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa dzieci wypoczywających w Luboniu. Dlatego też podstawowym zadaniem były dla nas częste kontrole placów zabaw, plaży miejskiej, Wzgórza Papieskiego oraz innych miejsc gdzie przebywała młodzież. W sumie takich kontroli wykonaliśmy 136. Należy również uwzględnić patrole pieszo-samochodowe oraz rowerowe. W tym miesiącu odnotowaliśmy 27 interwencji związanych z dzikimi i domowymi zwierzętami. Ponadto interwencji związanych z utrudnieniami ruchu drogowego i pieszego w naszym mieście zanotowaliśmy 63. Należy wyszczególnić tutaj działania związane z nieprawidłowym postojem pojazdów, gdzie odnotowaliśmy 35 takich przypadków. W odniesieniu do respektowania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości zanotowaliśmy 60 interwencji, w szczególności były to kontrole osób będących pod wpływem alkoholu oraz spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. W tym przypadku ukarano mandatem 25 osób.
Interwencji związanych z żebractwem oraz kontrolą miejsc przebywania osób bezdomnych przeprowadziliśmy w tym miesiącu 13.
W oparciu o działania mające na celu ochronę środowiska wykonano 26 kontroli i interwencji związanych ze spalaniem odpadów, suszu ogrodowego, zaśmiecaniem terenu miejskiego czy też wylewania nieczystości płynnych. W sposób szczególny, mając na uwadze sprzyjające ku temu warunki atmosferyczne, przeprowadzono szereg działań kontrolnych oraz interweniowano w przypadku przerastania roślinności zarówno z prywatnych posesji na teren miejski oraz na terenie miejskim w sytuacjach, kiedy utrudniało to ruch pieszych, pojazdów lub ograniczało widoczność.
Przy współpracy z Komendą Policji w Luboniu nasi funkcjonariusze wystawili wspólne patrole prewencyjne. Z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonaliśmy 5 kontroli w miejscach zamieszkania osób korzystających z pomocy tej instytucji. Kilkukrotnie strażnicy interweniowali również w przypadku zakłócania spokoju i ciszy nocnej.
Informujemy że Straż Miejska Miasta Luboń w miesiącu październiku będzie do państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 22:00 oraz w soboty w godzinach 6:00 – 14:00.

 

267 total views, 1 views today