Porządki w Lasku Majońskim i nie tylko

Mając na względzie porządek i bezpieczeństwo, jak również w sposób szczególny nasze środowisko naturalne, Straż Miejska rozpoczęła konkretne działania zmierzające do usunięcia zalegających w Lasku Majońskim śmieci.

Podobne działania prowadzone są również w innych częściach Lubonia.

Oprócz wspomnianej wcześniej stałej kontroli tego rejonu – patrole piesze i rowerowe, podjęte zostały działania w celu oczyszczenia lasu ze śmieci i nie dopuszczenia do dalszej degradacji.
Prowadzone są również czynności, których celem jest ujawnienie i ukaranie osób które wywożą w to miejsce odpady.

Obecnie Straż Miejska kieruje oraz nadzoruje w ramach prac społecznych, sprzątanie tego terenu, jak również współpracuje z Nadleśnictwem Babki – właścicielem terenu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w tym rejonie.

Rejon ten staje się miejscem wypoczynku dla wielu z nas, zatem w obowiązku Straży Miejskiej jest to, aby było tam czysto i bezpiecznie!

Dziękujemy również mieszkańcom Lubonia za wszelkie, podejmowane  inicjatywy sprzątania tego lasu. Wasz przykład staje się motywacją dla innych do działania oraz dowodem na to że warto współpracować aby osiągnąć zamierzony efekt!

38 total views, 1 views today