Wspólny patrol ze Strażą Leśną

W dniu dzisiejszym tj. 9.03.2020 funkcjonariusze Straży Miejskiej z Lubonia razem z funkcjonariuszami Straży Leśnej Nadleśnictwa Babki rozpoczęli stałe patrole w rejonie Lasu Majońskiego.

Od dziś takie patrole będą prowadzone regularnie, a celem ich jest dopilnowanie aby nikt więcej w tym lesie nie wyrzucał odpadów. Równocześnie prowadzone są działania, których celem jest usunięcie znajdujących się tam śmieci oraz ujawnienie osób które te śmieci tam pozostawiły.

Środowisko ma dla nas szczególną wartość dlatego wszelkimi możliwymi sposobami dbamy o to, aby służyło nam wszystkim.

Natomiast Las Majoński staje się miejscem wypoczynku dla naszych mieszkańców, dbajmy aby było tam czysto!

Zwiększenie działań w tym zakresie, szersza współpraca z Nadleśnictwem Babki oraz Strażą Leśną, częste patrole zarówno te związane ochroną środowiska, jak i te związane z bezpieczeństwem naszych mieszkańców są dla nas priorytetem.

43 total views, 1 views today