Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń czerwiec 2020 r.

W miesiącu czerwcu 2020 Straż Miejska wykonała 790 różnego rodzaju działań i interwencji na terenie miasta Luboń

Obecnie prowadzonych jest 15 spraw o wykroczenie

Ukarano 46 osób mandatami karnymi

Od 1 lipca na terenie naszego miasta można spotkać nasz „Patrol wakacyjny”.  Jest to patrol, który ukierunkowany jest głównie na kontrolę miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży. Patrol ten jest kontynuacją patrolu szkolnego, który był realizowany w roku szkolnym 2019/2020, a który mamy nadzieję ruszy z chwilą powrotu dzieci do szkoły 1 września 2020.

W miesiącu czerwcu 2020 funkcjonariusze Straży Miejskiej wspierali i współorganizowali akcję  społeczną „Czysty Luboń – razem możemy więcej”, dzięki której 20 czerwca udało się zebrać i usunąć z terenów miejskich na „kocich Dołach” 30 worków śmieci.

Ponadto 18 czerwca podczas gwałtownej ulewy – patrole Straży Miejskiej zabezpieczały miejsca, gdzie woda zagrażała bezpieczeństwu pieszych i kierowców oraz wspólnie z innymi służbami monitorowała sytuację w mieście, jak również interweniowała tam gdzie było to konieczne.

Nasi funkcjonariusze podczas patrolu w dniu 23 czerwca interweniowali udzielając pomocy osobie poszkodowanej w wypadku podczas wykonywania prac rolnych. Natychmiastowa pomoc, wiedza i doświadczenie zdobyte podczas szkoleń pozwoliło skutecznie działać, w efekcie czego osoba poszkodowana szybko trafiła pod opiekę lekarzy.

W czerwcu 2020 kilkukrotnie nasi strażnicy podejmowali działania, przy współpracy z naszymi mieszkańcami oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Luboniu związane z dzikimi kaczkami i łabędziami. To między innymi zaplątany w żyłkę młody łabędź oraz kaczki, które wykluły się na dachu budynku.

Ponadto, nasi strażnicy od wczesnych godzin porannych zabezpieczali punkt przyjęcia wniosków o wyminę pieca przy Urzędzie Miasta, jak również wspólnie z policją procesje Bożego Ciała w parafii w Lasku oraz Żabikowie.

Podejmowaliśmy również działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas wyborów prezydenckich oraz konwój dokumentów na terenie miasta Luboń i Poznań.

Działania prewencyjne

W tym zakresie wykonano 369 patroli na terenie miasta, w tym:

-patrol w rejonie Wzgórza Papieskiego, plaży miejskiej oraz na wałach Warty. Ponadto patrol pieszo – rowerowy na Kocich Dołach i w Lasku Majońskim – 62 patrole

kontrola ładu i porządku publicznego na terenie miasta – 61 patroli

patrol w rejonie placów zabaw – kontrola funkcjonowania urządzeń oraz kontrola bezpieczeństwa – 201 patroli

Ponadto realizowano patrol szkolny w dniach kiedy to odbywały się egzaminy oraz w dniu zakończenia roku szkolnego, jak również dostarczano korespondencję do mieszkańców oraz realizowano działania związane z COVID – 19 na terenie miasta

Interwencje związane ze zwierzętami

W tym zakresie wykonano 32 interwencje na terenie miasta, w tym:

interwencje związane z dzikimi i domowymi zwierzętami, odwożenie rannych ptaków do azylu w Poznaniu oraz reagowanie w celu usunięcia padliny zwierzęcej z miejsc publicznych.

To również interwencje związane z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt.

Interwencje drogowe

W tym zakresie wykonano 83 interwencji na terenie miasta, w tym:

nieprawidłowy postój lub niezastosowanie się do znaku zakaz parkowania jak również parkowanie w zatoczce autobusowej – 63 interwencje

-działania związane z usunięciem wraku pojazdu lub uszkodzonego pojazdu z terenu miasta oraz interwencyjne w przypadku zanieczyszczenia drogi lub zalania drogi wodą opadową oraz pomoc przy rozruchu silnika.

Ochrona środowiska

W tym zakresie wykonano 44 działania i interwencje na terenie miasta, w tym:

kontrola dzikich wysypisk śmieci – 26 kontroli

podrzucanie odpadów w miejscach publicznych oraz zanieczyszczenie cieku wodnego – 8 interwencji

spalanie suszu ogrodowego, termiczne przekształcanie odpadów jak również zachwaszczenie i zanieczyszczenie posesji – 10 interwencji

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i bezdomność.

W tym zakresie wykonano 226 interwencji oraz różnego rodzaju działań na terenie miasta, w tym:

kontrola przestrzegania uchwały o wychowaniu w trzeźwości – 166 kontroli

podjęte działania wobec osób spożywających alkohol w miejscu publicznym – 46 interwencji na terenie miasta.

interwencje wobec osób bezdomnych – 5 interwencji

Działania pozostałe

W tym zakresie wykonano 36 działań, w tym:

interwencje związane z uszkodzeniem urządzeń drogowych, handel bez wymaganego zezwolenia oraz spór sąsiedzki jak również zakłócanie ciszy nocnej.

Jesteśmy i działamy dla was!

Od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-22:00 oraz w soboty w godzinach 6:00-14:00.

Do dyspozycji jest nasz numer telefonu 61-8131-986 w godzinach pracy Straży Miejskiej.

89 total views, 1 views today