Wakacje bez alkoholu

W trakcie wakacji funkcjonariusze referatu ds. profilaktyki społecznej Straży Miejskiej w Luboniu prowadzą akcję informacyjną aby przeciwdziałać zakupywaniu i spożywaniu alkoholu przez osoby nieletnie.
Akcja jest realizowana przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Luboniu.
Tym samym Straż Miejska zwiększyła kontrole zarówno w miejscach gdzie gromadzi się młodzież tj. parki, place zabaw, lasy i nieużytki rolne oraz pustostany,  jak również w otoczeniu sklepów z alkoholem na terenie miasta.
Sklepy, co do których istnieje podejrzenie że pracujące tam osoby łamią prawo, są szczegółowo sprawdzane a w sytuacji potwierdzenia faktu sprzedawania alkoholu nieletnim, wyciągane są prawne konsekwencje z odebraniem koncesji włącznie.
Nasze działania mają na celu, uświadomienie właścicielom sklepów i ich pracownikom jakie konsekwencje prawne przewidziane są dla osób sprzedających alkohol nieletnim jak również jak należy bronić się przed natarczywością osób będących pod wpływem oraz jak reagować wobec osób dorosłych kupujących alkohol osobie niepełnoletniej. Każdy ze sprzedawców sklepów, które odwiedzają miejscy strażnicy, otrzymuje publikację „Dlaczego nie należy sprzedawać alkoholu nieletnim?”. Publikacja przypomina o obowiązkach prawnych wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który muszą realizować punkty sprzedające alkohol.

Jesteśmy i działamy dla was!

209 total views, 1 views today