Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w lipcu 2020 r.

W miesiącu lipcu 2020 r. Straż Miejska wykonała 912 różnego rodzaju działań i interwencji na terenie miasta Luboń

Obecnie prowadzonych jest 9 spraw o wykroczenie.

Ukarano 36 osób mandatami karnymi.

Referat ds. profilaktyki społecznej Straży Miejskiej w Luboniu przy współpracy z Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadza w okresie wakacyjnym akcję ukierunkowaną na przeciwdziałanie sprzedawaniu alkoholu osobom niepełnoletnim w lubońskich sklepach.

W ramach podjętych działań Straż Miejska dotychczas przeprowadziła kontrolę w ponad 30 sklepach na terenie miasta. Kontrola dotyczy głównie tego, czy w sklepie znajdują się informacje o zakazie sprzedaży jak również przeprowadzana jest rozmowa ze sprzedawcami i właścicielami sklepów o konsekwencjach prawnych w przypadku sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim.

Ponadto w ramach prowadzonych działań sprzedawcy otrzymują poradnik „Dlaczego nie sprzedawać alkoholu nieletnim” autorstwa pani Jolanty Terlikowskiej, w który naszych funkcjonariuszy wyposażyła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Luboniu, a który ma służyć edukowaniu sprzedawców.

Oprócz działań typowo informacyjnych Straż Miejska zwiększyła ilość patroli w rejonie sklepów, w których sprzedawany jest alkohol. W przypadku złamania prawa przez sprzedawcę będą wyciągane prawne konsekwencje z odebraniem koncesji włącznie.

Tego typu działania będą prowadzone również w sierpniu 2020 roku na terenie miasta w ramach wakacyjnego patrolu Straży Miejskiej.

Działania prewencyjne

W tym zakresie zrealizowano 445 różnego rodzaju patroli na terenie miasta.

Kontrola placów zabaw pod względem zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam dzieci i młodzieży oraz kontrola prawidłowego funkcjonowania urządzeń na terenie placów zabaw – 219 kontroli.

Patrole ukierunkowane na zapewnienie ładu i porządku publicznego na terenie miasta w tym patrole na terenie Wzgórza Papieskiego, plaży miejskiej oraz Lasku Majońskiego – 124 patrole.

Patrol pieszy i pieszo – rowerowy na terenie miasta – 47 patroli.

Pozostałe działania – 55 różnego rodzaju działań w tym dostarczanie korespondencji mieszkańcom, otwarcie i kontrola urzędu miasta oraz pomoc prawna.

Interwencje związane ze zwierzętami

W tym zakresie podjęto 35 interwencji na terenie miasta, w większości dotyczyły one dzikich zwierząt oraz padliny, jak również niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt.

Interwencje drogowe

W tym zakresie podjęto 53 interwencje na terenie miasta.

Dotyczyły one głownie:

– postój pojazdu w zatoce autobusowej lub na chodniku uniemożliwiający swobodne przejście dla pieszych,

postój pojazdu na przejściu dla pieszych,

niezastosowanie się do znaku B-36, jazda po wale przeciwpowodziowym, jak również blokowanie/utrudnianie wjazdu,

Ponadto podjęto działania związane z usunięciem wraków pojazdów oraz uszkodzonych samochodów.

Ochrona środowiska

W tym zakresie podjęto 53 interwencje oraz działania na terenie miasta.

Kontrola dzikich wysypisk śmieci oraz podrzucanie odpadów – 29 interwencji.

Zanieczyszczenie cieku wodnego – 6 interwencji.

Spalanie suszu ogrodowego oraz termiczne przekształcanie odpadów – 9 interwencji.

Ponadto działania związane z zachwaszczeniem terenu, kontrolą dokumentacji na wywóz nieczystości.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz bezdomność

W tym zakresie podjęto 242 interwencje i różnego rodzaju działania na terenie miasta.

Kontrola przestrzegania zapisów UWTPA – 154 kontrole.

Osoby pod wpływem alkoholu przewiezione na Izbę Wytrzeźwień lub do miejsca zamieszkania – 3 interwencje tego typu.

Kontrola punktów sprzedaży alkoholu – 31 kontroli.

Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, w tym interwencje podjęte wobec osób mogących być pod wpływem innych środków odurzających – 54 interwencje.

Ponadto interwencje podejmowane wobec osób bezdomnych na terenie miasta.

Pozostałe działania Straży Miejskiej

W tym zakresie wykonano 50 różnego rodzaju działań m.in. interwencje związane z nieobyczajnym wybrykiem, porzuconymi rowerami, awariami oświetlenia drogowego, jak również umieszczaniem ogłoszeń w miejscach niedozwolonych.

Jesteśmy i działamy dla was!

Od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-22:00 oraz w soboty w godzinach 6:00-14:00.

Do dyspozycji jest nasz numer telefonu 61-8131-986 w godzinach pracy Straży Miejskiej.

170 total views, 1 views today