Ekopatrol

Las

Z dniem 1.09.2020 r. Referat ds. ochrony środowiska Komendy Straży Miejskiej w Luboniu przy współpracy z Młodzieżową Radą Miasta oraz z działającymi w Luboniu organizacjami: Związkiem Harcerstwa Polskiego i Związkiem Strzeleckim „Strzelec” uruchamia na terenie naszego miasta EKOPATROL.
W skład EKOPATROLU wchodzić będą wolontariusze zarówno ze wskazanych organizacji, jak i osoby chętne, dla których ważne jest czyste środowisko naturalne.
Wolontariuszem może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia, której zależy na czystym Luboniu.

Nasi wolontariusze podczas codziennych spacerów z psem lub w towarzystwie innych osób będą monitorować wybrane rejony miasta, zwłaszcza te w których występuje największy problem jeśli chodzi o zanieczyszczenia i podrzucane śmieci.
Każdorazowo, w przypadku wykrycia nielegalnego wysypiska śmieci lub zauważenia sytuacji, w której ktoś niszczy lub zanieczyszcza środowisko naturalne, wolontariusze EKOPATROLU powiadamiać będą funkcjonariuszy Straży Miejskiej, którzy adekwatnie do zastanej sytuacji będą podejmować czynności służbowe.

EKOPATROL to również wspólne szkolenia i wyjazdy edukacyjne organizowane we współpracy z Nadleśnictwem Babki i Strażą Leśną, to również udział w piknikach ekologicznych oraz społecznych akcjach ekologicznych i wspólne działania edukacyjne w szkołach dla najmłodszych.
To przede wszystkim wspólne działania społeczeństwa i służb na rzecz ochrony środowiska.

Koordynatorem EKOPATROLU przy współpracy z Referatem ds. Ochrony Środowiska Straży Miejskiej w Luboniu zostaje pani Joanna Polak, inicjatorka spontanicznych, ale skutecznych akcji sprzątania Lasku Majońskiego i „Kocich Dołów” w Luboniu.
EKOPATROLE pojawią się tam, gdzie najczęściej występuje problem, a wraz z nimi nasi funkcjonariusze, którzy pomogą ten problem szybko i skutecznie rozwiązać.
Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy, ruszamy już od 1 września 2020 r.
Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem e-mail j.ostrowska@interia.eu lub lukasz.kolcz@umlubon.pl

„Jesteśmy i działamy dla was”

161 total views, 2 views today