Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w sierpniu 2020 r.

Straż Miejska

Działania wynikające z COVID-19:
a.    Kontrola w środkach komunikacji miejskiej – wykonano 14 kontroli
b.    Ochrona Urzędu Miasta – 2 patrole

Działania prewencyjne:
a.    Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji – wykonano 16 kontroli
b.    Kontrola placów zabaw  – wykonano 160 kontroli
c.    Patrol pieszo – rowerowy – zrealizowano 16 patroli
d.    Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 50 kontroli
e.    Kontrola przestrzegania UWTPA – wykonano 68 kontroli

Działania interwencyjne:
a.    Interwencje związane ze zwierzętami – podjęto 29 interwencji
b.    Interwencje drogowe – podjęto 76 interwencji
c.    Interwencje związane z ochroną środowiska – podjęto 27 interwencji
d.    Interwencje związane z przestrzeganiem Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zakłócaniem ładu i porządku publicznego – podjęto 51 interwencji

Zadania pozostałe:
Wykonano  78 różnego rodzaju działań na terenie miasta

Podjęte czynności prawne:
a.    Mandaty karne – 21 mandatów
b.    Prowadzone sprawy o wykroczenie – 7 spraw
c.    Zastosowane kary w postaci pouczenia – 14 pouczeń

Dane kontaktowe:
Straż Miejska Miasta Luboń
ul. Dworcowa 1, 62-030 Luboń
Tel. 61 – 8131-986 (w godzinach pracy SM)
www.strazmiejska.umlubon.pl, e-mail straz.miejska@lubon.pl
godziny pracy: pn.-pt. 6:00 – 22:00, sob. 6:00 – 14:00

189 total views, 4 views today