Ekospacer

zdjęcie przedstawia osoby biorące udział w Ekopatrolu, stojące przy ścieżce pieszo-rowerowej

W dniu 18 września 2020 r. odbył się  na terenie Lubonia w ramach Ekopatrolu – ekospacer.

Strażnicy miejscy wspólnie z leśniczym Nadleśnictwa Babki panem Łukaszem Werfel, który nadzoruje Lasek Majoński, oraz wolontariuszami przeszli trasę od plaży miejskiej wzdłuż rzeki Warty do ul. Magazynowej.

Podczas tego spaceru rozmawiano na temat konieczności ochrony tego terenu oraz jego walorów przyrodniczych. Mówiono również gdzie występuje największy problem ze śmieciami oraz dewastacją przyrody.

Tego typu spacery odbywać się będą częściej na terenie naszego miasta, a trasa którą przechodzimy w ramach ekospaceru staje się rejonem, który Ekopatrol będzie stale monitorował. W przypadku zauważenia sytuacji, kiedy ktoś pozbywa się w sposób niezgodny z prawem odpadów, powiadamiani będą funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy odpowiednio do zastanej sytuacji podejmować będą czynności służbowe.

Współpraca Straży Miejskiej, Młodzieżowej Rady Miasta, Nadleśnictwa Babki, wolontariuszy z organizacji takich jak ZHP czy ZS „Strzelec” oraz mieszkańców już dziś przynosi efekt.

Dziękujemy wszystkim obecnym na tym spacerze, zwłaszcza koordynatorce Ekopatrolu pani Joannie Polak oraz leśniczemu Nadleśnictwa Babki panu Łukaszowi Werfel, za wsparcie inicjatywy i udział w ekospacerze. Zapraszamy do współpracy. Niebawem kolejne spotkanie na terenie Lubonia.

 

fot. Paweł Wolniewicz

240 total views, 1 views today