zdjęcie przedstawia strażniczkę i strażnika miejskiego, wykonujących wspólnie na manekinie resuscytację krążeniowo-oddechową z wykorzystaniem AED

W dniu 25.09.2020 r. w siedzibie Straży Miejskiej Miasta Luboń odbyło się kolejne już szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego, w którym uczestniczyli nasi strażnicy. Tym razem głównym celem było przygotowanie teoretyczne i praktyczne funkcjonariuszy do tego, co mogą zastać na ulicy podczas patrolu.
Tematyka szkolenia miała szeroki zakres: począwszy od hipotermii, RKO (resuscytacji krążeniowo-oddechowej), wykorzystania AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny), postępowania przy zadławieniu, poprzez krwotoki, złamania aż do udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Wszystko po to, aby jeszcze skuteczniej pełnić służbę dla mieszkańców.

Tego typu szkolenia z udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej odbywają się w Straży Miejskiej regularnie co kwartał, a ich celem jest podnoszenie kwalifikacji i przygotowanie do uzyskania uprawnień KPP (kwalifikowanej pierwszej pomocy) przez naszych strażników.

Jesteśmy i działamy dla was!

 

Zdjęcie przedstawia dwóch strażników miejskich wykonujących wspólnie na manekinie resuscytację krążeniowo-oddechową z wykorzystaniem AED

zdjęcie przedstawia strażnika miejskiego ćwiczącego na manekinie udzielanie pierwszej pomocy dziecku przy zadławieniu

229 total views, 1 views today