Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń we wrześniu 2020

zdjęcie przedstawia sygnalizator świetlny i dźwiękowy na samochodzie Straży Miejskiej

Działania prewencyjne:
A. Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji – wykonano 26 kontroli
B. Kontrola placów zabaw – wykonano 196 kontroli
C. Patrol pieszy / pieszo – rowerowy – zrealizowano 30 patroli
D. Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 88 kontroli
E. Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – wykonano 83 kontroli

F. Patrol szkolny – wykonano 69 patroli

G. Patrol łączony z Policją – wykonano 4 patrole

H. Asysta z pracownikami MOPS / Urzędu Miasta – wykonano 7 asyst

Działania interwencyjne:
A. Interwencje związane ze zwierzętami – podjęto 18 interwencji
B. Interwencje drogowe – podjęto 82 interwencji
C. Interwencje związane z ochroną środowiska – podjęto 42 interwencji
D. Interwencje związane z przestrzeganiem UWTPA oraz zakłócaniem ładu i porządku publicznego – podjęto 31 interwencji

Zadania pozostałe:
– wykonano 72 różnego rodzaju działań na terenie miasta

Podjęte czynności prawne:
a. Mandaty karne – 13 mandatów
b. Prowadzone sprawy o wykroczenie – 7 spraw
c. Zastosowane kary w postaci pouczenia – 22 pouczeń

Dane kontaktowe:
Straż Miejska Miasta Luboń
ul. Dworcowa 1, 62-030 Luboń
Tel. 61 – 8131-986 (w godzinach pracy SM)
www.strazmiejska.umlubon.pl, e-mail straz.miejska@lubon.pl
godziny pracy: pn.-pt. 6:00 – 22:00, sob. 6:00 – 14:00

245 total views, 2 views today