Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w listopadzie 2020 r.

Zdjęcie przedstawia napis STRAŻ MIEJSKA
Działania wynikające z COVID-19:

A. Patrol COVID-19 – wykonano 31 patroli

B. Kontrola osób na kwarantannie i w izolacji – wykonano 51 patroli, w wyniku czego skontrolowano ok. 6000 osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji

C. Zapobieganie zgromadzeń i kontrola stosowania się do zaleceń – wykonano 4 działania

Działania prewencyjne:
A. Kontrola placów zabaw – wykonano 162 kontrole
B. Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 14 kontroli
C. Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – wykonano 5 kontroli

D. Patrol łączony z Policją / Asysta z pracownikami MOPS / Urzędu Miasta – wykonano 3 asysty
Działania interwencyjne:
A. Interwencje związane ze zwierzętami – podjęto 13 interwencji
B. Interwencje drogowe – podjęto 50 interwencji
C. Interwencje związane z ochroną środowiska – podjęto 43 interwencje
D. Interwencje związane z przestrzeganiem UWTPA oraz zakłócaniem ładu i porządku publicznego – podjęto 9 interwencji

Zadania pozostałe:
– wykonano 53 różnego rodzaju działania na terenie miasta

Podjęte czynności prawne:
A. Mandaty karne – 5 mandatów
B. Prowadzone sprawy o wykroczenie – 7 spraw
C. Zastosowane kary w postaci pouczenia – 7 pouczeń

180 total views, 1 views today