Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w grudniu 2020 r.

Radiowóz

Działania wynikające z COVID-19:

A. Patrol COVID-19 – wykonano 32 patrole

B. Kontrola osób na kwarantannie i w izolacji – wykonano 15 patroli, w wyniku czego skontrolowano ok. 2000 osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji

C. Zapobieganie zgromadzeń – wykonano 2 działania

Działania prewencyjne:
A. Kontrola placów zabaw – wykonano 193 kontrole
B. Patrol pieszy / pieszo – rowerowy – zrealizowano 10 patroli
C. Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 33 kontroli
D. Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – wykonano 14 kontroli

E. Asysta z pracownikami MOPS – wykonano 5 asyst
Działania interwencyjne:
A. Interwencje związane ze zwierzętami – podjęto 19 interwencji
B. Interwencje drogowe – podjęto 66 interwencji
C. Interwencje związane z ochroną środowiska – podjęto 55 interwencji
D. Interwencje związane z przestrzeganiem UWTPA oraz zakłócaniem ładu i porządku publicznego – podjęto 15 interwencji

Zadania pozostałe:
– wykonano 64 różnego rodzaju działań na terenie miasta

Podjęte czynności prawne:
A. Mandaty karne – 4 mandaty
B. Prowadzone sprawy o wykroczenie – 7 spraw
C. Zastosowane kary w postaci pouczenia – 11 pouczeń

135 total views, 1 views today