Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w styczniu 2021 r.

Zdjęcie przedstawia samochód Straży Miejskiej

Działania wynikające z COVID-19:

A. Patrol COVID-19 – wykonano 18 patroli

B. Kontrola osób na kwarantannie i w izolacji – wykonano 15 patroli, w wyniku czego skontrolowano ok. 2000 osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji

Działania prewencyjne:
A. Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji – wykonano 14 kontroli

B. Kontrola placów zabaw – wykonano 161 kontroli
C. Patrol pieszy / pieszo – rowerowy – zrealizowano 23 patrole
D. Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 82 kontrole
E. Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – wykonano 12 kontroli

F. Patrol szkolny – wykonano 22 patrole

G. Asysta z pracownikami MOPS i Urzędu Miasta – wykonano 4 asysty
Działania interwencyjne:
A. Interwencje związane ze zwierzętami – podjęto 18 interwencji
B. Interwencje drogowe – podjęto 96 interwencji
C. Interwencje związane z ochroną środowiska – podjęto 64 interwencje
D. Interwencje związane z przestrzeganiem UWTPA oraz zakłócaniem ładu i porządku publicznego – podjęto 15 interwencji

Zadania pozostałe:
– wykonano 54 różnego rodzaju działań na terenie miasta

Podjęte czynności prawne:
A. Mandaty karne – 21
B. Prowadzone sprawy o wykroczenie – 25
C. Zastosowane kary w postaci pouczenia – 25

168 total views, 1 views today