Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w marcu 2021 r.

Zdjęcie przedstawia samochód Straży Miejskiej

Działania wynikające z COVID-19:

A. Kontrola obiektów handlowych oraz targowisk – wykonano 4 kontrole

B. Kontrola osób na kwarantannie i w izolacji – wykonano 18 kontroli, w wyniku czego skontrolowano ok. 1800 osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji

C. Kontrola stosowania się do zaleceń i patrol COVID-19 – wykonano 12 kontroli

Działania prewencyjne:
A. Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji – wykonano 28 kontroli

B. Kontrola placów zabaw – wykonano 205 kontroli
C. Patrol pieszy / pieszo – rowerowy – zrealizowano 47 patroli
D. Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 51 kontroli
E. Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – wykonano 29 kontroli

F. Patrol szkolny – wykonano 37 patroli

G. Asysta z pracownikami Policji, MOPS i Urzędu Miasta – wykonano 3 asysty

Działania interwencyjne:
A. Interwencje związane ze zwierzętami – podjęto 24 interwencje
B. Interwencje drogowe – podjęto 67 interwencji
C. Interwencje związane z ochroną środowiska – podjęto 61 interwencji
D. Interwencje związane z przestrzeganiem UWTPA oraz zakłócaniem ładu i porządku publicznego – podjęto 12 interwencji

Zadania pozostałe:
– wykonano 63 różnego rodzaju działania na terenie miasta

Podjęte czynności prawne:
A. Mandaty karne – 7
B. Prowadzone sprawy o wykroczenie – 8
C. Zastosowane kary w postaci pouczenia – 14

208 total views, 3 views today