Sprawca podrzucenia odpadów ukarany

Zdjęcie przedstawia śmieci wyrzucone na pole

W wyniku prowadzonych czynności służbowych przez naszych strażników Rafała i Annę, dzielnicowych rejonu (A-740), udało się kolejny raz zlokalizować nielegalne wysypisko śmieci, ustalić  i ukarać właściciela podrzuconych odpadów.
Prowadzone są również czynności, których celem jest ustalenie kolejnych osób działających w ten sposób na terenie naszego miasta.
Niestety rejon ul. Polnej stał się kolejnym miejscem, gdzie wywożone są odpady, zwłaszcza w okresie kiedy zboże i kukurydza są na tyle wysokie, że pozwala to skutecznie ukryć ten proceder.
Dlatego Straż Miejska systematycznie zwiększa częstotliwość patroli w tym rejonie, tak by udaremnić takie działania.

143 total views, 1 views today